Jeremias 20:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvi kom jeg af Moders Liv, naar jeg kun skulde opleve Møje og Harm, mine Dage svinde i Skam!

Norsk (1930)
Hvorfor kom jeg da ut av mors liv til å se møie og sorg og ende mine dager i skam?

Svenska (1917)
Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse, så att mina dagar måste försvinna i skam?

King James Bible
Wherefore came I forth out of the womb to see labour and sorrow, that my days should be consumed with shame?

English Revised Version
Wherefore came I forth out of the womb to see labour and sorrow, that my days should be consumed with shame?
Bibel Viden Treasury

came.

Job 3:20
Hvi giver Gud de lidende Lys, de bittert sørgende Liv,

Job 14:1,13
Mennesket, født af en Kvinde, hans Liv er stakket, han mættes af Uro;…

Klagesangene 3:1
Jeg er den, der saa nød ved hans vredes ris,

to see.

Jeremias 8:18
Min Kvide er ikke til at læge, mit Hjerte er sygt.

1.Mosebog 3:16-19
Til Kvinden sagde han: »Jeg vil meget mangfoldiggøre dit Svangerskabs Møje; med Smerte skal du føde Børn; men til din Mand skal din Attraa være, og han skal herske over dig!«…

Salmerne 90:10
Vore Livsdage er halvfjerdsindstyve Aar, og kommer det højt, da firsindstyve. Deres Herlighed er Møje og Slid, thi hastigt gaar det, vi flyver af Sted.

Klagesangene 1:12
Alle, som vandrer forbi, giv Agt og se, om det gives en Smerte som den, der er tilføjet mig, hvem HERREN voldte Harm paa sin glødende Vredes Dag.

Johannes 16:20
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.

Hebræerne 10:36
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.

with.

Salmerne 69:19
Du ved, hvorledes jeg smædes og bærer Skam og Skændsel; du har Rede paa alle mine Fjender.

Esajas 1:6
fra Fodsaal til Isse er intet helt, kun Flænger, Strimer og friske Saar; de er ej trykket ud, ej heller forbundet og ikke lindret med Olie.

Esajas 61:7
Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og Spyt var deres Lod, faar de tvefold Arv i deres Land, dem tilfalder evig Glæde;

Apostlenes G. 5:41
Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.

1.Korinther 4:9-13
Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.…

2.Timotheus 1:12
hvorfor jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved; thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis paa, at han er mægtig til at vogte paa den mig betroede Skat til hin Dag.

Hebræerne 11:36
Andre maatte friste Forhaanelser og Hudstrygelser, tilmed Lænker og Fængsel;

Hebræerne 12:2
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.

Hebræerne 13:13
Saa lader os da gaa ud til ham uden for Lejren, idet vi bære hans Forsmædelse;

1.Peter 4:14-16
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.…

Links
Jeremias 20:18 InterlinearJeremias 20:18 FlersprogedeJeremías 20:18 SpanskJérémie 20:18 FranskeJeremia 20:18 TyskJeremias 20:18 KinesiskJeremiah 20:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 20
17At han ej lod mig dø i Moders Liv, saa min Moder var blevet min Grav og hendes Moderliv evigt svangert! 18Hvi kom jeg af Moders Liv, naar jeg kun skulde opleve Møje og Harm, mine Dage svinde i Skam!
Krydshenvisninger
1.Korinther 4:9
Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.

Job 3:20
Hvi giver Gud de lidende Lys, de bittert sørgende Liv,

Job 5:7
men Mennesket avler Kvide, og Gnisterne flyver til Vejrs.

Job 14:1
Mennesket, født af en Kvinde, hans Liv er stakket, han mættes af Uro;

Salmerne 69:19
Du ved, hvorledes jeg smædes og bærer Skam og Skændsel; du har Rede paa alle mine Fjender.

Salmerne 90:9
Thi alle vore Dage glider hen i din Vrede, vore Aar svinder hen som et Suk.

Salmerne 90:10
Vore Livsdage er halvfjerdsindstyve Aar, og kommer det højt, da firsindstyve. Deres Herlighed er Møje og Slid, thi hastigt gaar det, vi flyver af Sted.

Salmerne 102:3
Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild;

Jeremias 3:25
Vi lægger os ned i vor Skændsel, vor Skam er vort Tæppe, thi mod HERREN vor Gud har vi syndet, vi og vore Fædre fra Ungdommen af til i Dag; vi hørte ikke paa HERREN vor Guds Røst.

Jeremias 15:10
Ve mig, min Moder, at du fødte mig, en Tvistens og kivens Mand for Alverden! Jeg gav eller modtog ej Laan, og de bander mig alle.

Klagesangene 3:1
Jeg er den, der saa nød ved hans vredes ris,

Habakkuk 1:3
Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til Kvide? Ødelæggelse og Vold har jeg for Øje, der opstod Kiv, og Strid kom op.

Jeremias 20:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden