5.Mosebog 33:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Visselig, han elsker sit Folk, alle hans hellige er i hans Hænder; og de sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra dig.

Norsk (1930)
Ja, han elsker sitt folk; alle dine* hellige er i din hånd; de ligger for din fot, de tar imot dine ord.

Svenska (1917)
Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord.

King James Bible
Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.

English Revised Version
Yea, he loveth the peoples; All his saints are in thy hand: And they sat down at thy feet; Every one shall receive of thy words.
Bibel Viden Treasury

he loved

5.Mosebog 7:7,8
Det er ikke, fordi I er større end alle de andre Folk, at HERREN har fattet Velbehag til eder og udvalgt eder, thi I er det mindste af alle Folk;…

2.Mosebog 19:5,6
Hvis I nu vil lyde min Røst og holde min Pagt, saa skal I være min Ejendom blandt alle Folkene, thi mig hører hele Jorden til,…

Salmerne 47:4
han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. — Sela.

Salmerne 147:19,20
Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel.…

Jeremias 31:3
i det fjerne aabenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig derfor i Naade.

Hoseas 11:1
Jeg fik Israel kær i hans Ungdom, fra Ægypten kaldte jeg min Søn.

Malakias 1:2
Jeg elsker eder, siger HERREN; men I spørger: »Hvori har du vist, at du elsker os?« Er Esau ikke Jakobs Broder, lyder det fra HERREN, og dog elsker jeg Jakob

Romerne 9:11-13
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,…

Efeserne 2:4,5
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

1.Johannes 4:19
Vi elske, fordi han elskede os først.

all his saints

5.Mosebog 7:6
Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud; dig har HERREN din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.

1.Samuel 2:9
Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft.

Salmerne 31:15
mine Tider er i din Haand. Red mig fra Fjenders Haand, fra dem, der forfølger mig,

Salmerne 50:5
»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!«

Jeremias 32:40
Jeg slutter en evig Pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra dem, men gøre vel imod dem; og min Frygt lægger jeg i deres Hjerter, saa de ikke viger fra mig.

Johannes 10:28,29
og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.…

Johannes 17:11-15
Og jeg er ikke mere i Verden, men disse ere i Verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, for at de maa være et ligesom vi.…

Romerne 8:35-39
Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?…

Kolossenserne 3:3,4
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

they sat

Lukas 2:46
Og det skete efter tre Dage, da fandt de ham i Helligdommen, hvor han sad midt iblandt Lærerne og baade hørte paa dem og adspurgte dem.

Lukas 8:35
Da gik de ud for at se det, som var sket, og de kom til Jesus og fandt Manden, af hvem de onde Aander vare udfarne, siddende ved Jesu Fødder, paaklædt og ved Samling; og de frygtede.

Lukas 10:39
Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale.

Apostlenes G. 22:3
»Jeg er en jødisk Mand, født i Tarsus i Kilikien, men opfostret i denne Stad, oplært ved Gamaliels Fødder efter vor Fædrenelovs Strenghed og nidkær for Gud, ligesom I alle ere i Dag.

shall receive

Ordsprogene 2:1
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,

1.Thessaloniker 1:6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

Links
5.Mosebog 33:3 Interlinear5.Mosebog 33:3 FlersprogedeDeuteronomio 33:3 SpanskDeutéronome 33:3 Franske5 Mose 33:3 Tysk5.Mosebog 33:3 KinesiskDeuteronomy 33:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5.Mosebog 33
2Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde. 3Visselig, han elsker sit Folk, alle hans hellige er i hans Hænder; og de sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra dig. 4En Lov har Moses paalagt os. Hans Eje er Jakobs Forsamling,…
Krydshenvisninger
Matthæus 23:2
»Paa Mose Stol sidde de skriftkloge og Farisæerne.

Lukas 10:39
Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale.

5.Mosebog 4:37
Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde

5.Mosebog 6:1
Dette er Budet, Anordningerne og Lovbudene, som HERREN eders Gud har paabudt at lære eder at handle efter i det Land, I skal over og tage i Besiddelse,

5.Mosebog 7:6
Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud; dig har HERREN din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.

5.Mosebog 14:2
Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud, og dig har HERREN udvalgt til at være hans Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.

Salmerne 147:19
Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel.

Prædikeren 9:1
Ja, alt dette lagde jeg mig paa Sinde, og mit Hjerte indsaa det alt sammen: at de retfærdige og de vise og deres Gerninger er i Guds Haand. Hverken om Kærlighed eller Had kan Menneskene vide noget; alt, hvad der er dem for Øje, er Tomhed.

Malakias 1:2
Jeg elsker eder, siger HERREN; men I spørger: »Hvori har du vist, at du elsker os?« Er Esau ikke Jakobs Broder, lyder det fra HERREN, og dog elsker jeg Jakob

5.Mosebog 33:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden