Salmerne 136
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

2Tak Gudernes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig!

3Tak Herrernes Herre; thi hans Miskundhed varer evindelig!

4Han, der ene gør store Undere; thi hans Miskundhed varer evindelig!

5Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!

6Som bredte Jorden paa Vandet; thi hans Miskundhed varer evindelig!

7Som skabte de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig!

8Sol til at raade om Dagen; thi hans Miskundhed varer evindelig!

9Maane og Stjerner til at raade om Natten; thi hans Miskundhed varer evindelig!

10Som slog Ægyptens førstefødte; thi hans Miskundhed varer evindelig!

11Og førte Israel ud derfra; thi hans Miskundhed varer evindelig!

12Med stærk Haand og udstrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig!

13Som kløved det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig!

14Og førte Israel midt igennem det; thi hans Miskundhed varer evindelig!

15Som drev Farao og hans Hær i det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig!

16Som førte sit Folk i Ørkenen; thi hans Miskundhed varer evindelig!

17Som fældede store Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig!

18Og vog saa vældige Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig!

19Amoriternes Konge Sihon; thi hans Miskundhed varer evindelig!

20Og Basans Konge Og; thi hans Miskundhed varer evindelig!

21Og gav deres Land i Eje; thi hans Miskundhed varer evindelig!

22I Eje til hans Tjener Israel; thi hans Miskundhed varer evindelig!

23Som kom os i Hu i vor Ringhed; thi hans Miskundhed varer evindelig!

24Og friede os fra vore Fjender; thi hans Miskundhed varer evindelig!

25Som giver alt Kød Føde; thi hans Miskundhed varer evindelig!

26Tak Himlenes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 135
Top of Page
Top of Page