Apostlenes G. 27:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men da det var besluttet, at vi skulde afsejle til Italien, overgave de baade Paulus og nogle andre Fanger til en Høvedsmand ved Navn Julius af den kejserlige Afdeling.

Norsk (1930)
Da det nu var avgjort at vi skulde seile avsted til Italia, overgav de både Paulus og nogen andre fanger til en høvedsmann ved navn Julius ved den keiserlige hærdeling.

Svenska (1917)
När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten.

King James Bible
And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band.

English Revised Version
And when it was determined that we should sail for Italy, they delivered Paul and certain other prisoners to a centurion named Julius, of the Augustan band.
Bibel Viden Treasury

when.

Apostlenes G. 19:21
Men da dette var fuldbragt, satte Paulus sig for i Aanden, at han vilde rejse igennem Makedonien og Akaja og saa drage til Jerusalem, og han sagde: »Efter at jeg har været der, bør jeg ogsaa se Rom.«

Apostlenes G. 23:11
Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: »Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, saaledes skal du ogsaa vidne i Rom.«

Apostlenes G. 25:12,25
Da talte Festus med sit Raad og svarede: »Du har skudt dig ind under Kejseren; du skal rejse til Kejseren.«…

1.Mosebog 50:20
I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;

Salmerne 33:11
HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

Salmerne 76:10
Thi Folkestammer skal takke dig, de sidste af Stammerne fejre dig.

Ordsprogene 19:21
I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENS Raad er det, der staar fast.

Klagesangene 3:27
godt for en Mand, at han bærer Aag i sin Ungdom.

Daniel 4:35
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Romerne 15:22-29
Derfor er jeg ogsaa de mange Gange bleven forhindret i at komme til eder.…

Italy.

Apostlenes G. 10:1
Men en Mand i Kæsarea ved Navn Kornelius, en Høvedsmand ved den Afdeling, som kaldes den italienske,

Apostlenes G. 18:2
Der traf han en Jøde ved Navn Akvila, født i Pontus, som nylig var kommen fra Italien med sin Hustru Priskilla, fordi Klaudius havde befalet, at alle Jøderne skulde forlade Rom. Til disse gik han.

Hebræerne 13:24
Hilser alle eders Vejledere og alle de hellige! De fra Italien hilse eder.

a centurion.

Apostlenes G. 27:11,43
Men Høvedsmanden stolede mere paa Styrmanden og Skipperen end paa det, som Paulus sagde.…

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 21:32
Han tog straks Stridsmænd og Høvedsmænd med sig og ilede ned imod dem. Men da de saa Krigsøversten og Stridsmændene, holdt de op at slaa Paulus.

Apostlenes G. 22:26
Men da Høvedsmanden hørte dette, gik han til Krigsøversten og meldte ham det og sagde: »Hvad er det, du et ved at gøre? denne Mand er jo en Romer.«

Apostlenes G. 23:17
Men Paulus kaldte en af Høvedsmændene til sig og sagde: »Før denne unge Mand hen til Krigsøversten; thi han har noget at melde ham.«

Apostlenes G. 24:23
Og han befalede Høvedsmanden, at han skulde holdes bevogtet, men med Lempelse, og at han ikke maatte forbyde nogen af hans egne at gaa ham til Haande.

Apostlenes G. 28:16
Men da vi kom til Rom, [overgav Høvedsmanden Fangerne til Høvdingen for Livvagten. Dog] blev det tilstedt Paulus at bo for sig selv sammen med den Stridsmand, der bevogtede ham.

Matthæus 8:5-10
Men da han gik ind i Kapernaum, traadte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde:…

Matthæus 27:54
Men da Høvedsmanden og de, som tillige med, ham holdt Vagt over Jesus, saa Jordskælvet, og hvad der skete, frygtede de saare og sagde: »Sandelig, denne var Guds Søn.«

Lukas 7:2
Men en Høvedsmands Tjener, som denne holdt meget af, var syg og nær ved at dø.

Lukas 23:47
Men da Høvedsmanden saa det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: »I Sandhed, dette Menneske var retfærdigt.«

Augustus'.

Apostlenes G. 25:25
Men jeg indsaa, at han intet havde gjort, som fortjente Døden, og da han selv skød sig ind under Kejseren, besluttede jeg at sende ham derhen.

Links
Apostlenes G. 27:1 InterlinearApostlenes G. 27:1 FlersprogedeHechos 27:1 SpanskActes 27:1 FranskeApostelgeschichte 27:1 TyskApostlenes G. 27:1 KinesiskActs 27:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 27
1Men da det var besluttet, at vi skulde afsejle til Italien, overgave de baade Paulus og nogle andre Fanger til en Høvedsmand ved Navn Julius af den kejserlige Afdeling. 2Vi gik da om Bord paa et adramyttisk Skib, som skulde gaa til Stederne langs med Asiens Kyster, og vi sejlede af Sted; og Aristarkus, en Makedonier fra Thessalonika, var med os.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 10:1
Men en Mand i Kæsarea ved Navn Kornelius, en Høvedsmand ved den Afdeling, som kaldes den italienske,

Apostlenes G. 16:10
Men da han havde set dette Syn, ønskede vi straks at drage over til Makedonien; thi vi sluttede, at Gud havde kaldt os derhen til at forkynde Evangeliet for dem.

Apostlenes G. 18:2
Der traf han en Jøde ved Navn Akvila, født i Pontus, som nylig var kommen fra Italien med sin Hustru Priskilla, fordi Klaudius havde befalet, at alle Jøderne skulde forlade Rom. Til disse gik han.

Apostlenes G. 25:12
Da talte Festus med sit Raad og svarede: »Du har skudt dig ind under Kejseren; du skal rejse til Kejseren.«

Apostlenes G. 25:25
Men jeg indsaa, at han intet havde gjort, som fortjente Døden, og da han selv skød sig ind under Kejseren, besluttede jeg at sende ham derhen.

Apostlenes G. 27:6
Og der fandt Høvedsmanden et aleksandrinsk Skib, som sejlede til Italien, og bragte os over i det.

Apostlenes G. 28:1
Og da vi nu vare reddede, saa fik vi at vide, at Øen hed Malta.

Apostlenes G. 26:32
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden