Apostlenes G. 13:36
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
David sov jo hen, da han i sin Livstid havde tjent Guds Raadslutning, og han blev henlagt hos sine Fædre og saa Forraadnelse;

Norsk (1930)
For David sov inn, efterat han i sin levetid hadde tjent Guds råd, og han blev samlet med sine fedre og så tilintetgjørelse;

Svenska (1917)
När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen;

King James Bible
For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:

English Revised Version
For David, after he had in his own generation served the counsel of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:
Bibel Viden Treasury

served, etc.

Apostlenes G. 13:22
Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.«

1.Krønikebog 11:2
Allerede før i Tiden, medens Saul var Konge, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN din Gud sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over mit Folk Israel!«

1.Krønikebog 13:2-4
sagde David til hele Israels Forsamling: »Hvis det tykkes eder godt, og det er HERREN vor Guds Vilje, lad os saa sende Bud til vore Brødre, der er tilbage i alle Israels Landsdele, og ligeledes til Præsterne og Leviterne i Byerne, hvor de har deres Græsmarker, at de skal samles hos os,…

1.Krønikebog 15:12-16,25-29
og sagde til dem: »I er Overhoveder for Leviternes Fædrenehuse; helliger eder tillige med eders Brødre og før HERRENS, Israels Guds, Ark op til det Sted, jeg har beredt den;…

1.Krønikebog 18:14
Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.

1.Krønikebog 22:1-29:30
Da sagde David: »Her skal Gud HERRENS Hus staa, her skal Israels Brændofferalter staa!«…

Salmerne 78:71,72
hentede ham fra de diende Dyr til at vogte Jakob, hans Folk, Israel, hans Arvelod;…

fell.

Apostlenes G. 7:60
Men han faldt paa Knæ og raabte med høj Røst: »Herre, tilregn dem ikke denne Synd!« Og som han sagde dette, sov han hen.

2.Samuel 7:12
Naar dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgaar af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme.

1.Kongebog 2:10
Saa lagde David sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Davidsbyen.

1.Korinther 15:6,18
derefter blev han set af over fem Hundrede Brødre paa een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede;…

1.Thessaloniker 4:13
Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Haab.

and was.

Apostlenes G. 2:29
I Mænd Brødre! Jeg kan sige med Frimodighed til eder om Patriarken David, at han er baade død og begraven, og hans Grav er hos os indtil denne Dag.

1.Krønikebog 17:11
Naar dine Dage er omme og du vandrer til dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, en af dine Sønner, og grundfæste hans Kongedømme.

2.Krønikebog 9:31
Derpaa lagde Salomo sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i sin Fader Davids By. Og hans Søn Rehabeam blev Konge i hans Sted.

2.Krønikebog 12:16
Saa lagde Rehabeam sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Davidsbyen. Og hans Søn Abija blev Konge i hans Sted.

2.Krønikebog 21:1
Saa lagde Josafat sig nu til Hvile hos sine Fædre og blev jordet hos sine Fædre i Davidsbyen; og hans Søn Joram blev Konge i hans Sted.

2.Krønikebog 26:23
Saa lagde han sig til Hvile hos sine Fædre, og man jordede ham hos hans Fædre paa den Mark, hvor Kongegravene var, under Hensyn til at han havde været spedalsk; og hans Søn Jotam blev Konge i hans Sted.

and saw.

1.Mosebog 3:19
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

Job 17:14
Graven kalder jeg Fader, Forraadnelsen Moder og Søster.

Job 19:26,27
Naar min sønderslidte Hud er borte, skal jeg ud fra mit Kød skue Gud,…

Job 21:26
de lægger sig begge i Jorden, og begge dækkes af Orme!

Salmerne 49:9,14
og aldrig faa Graven at se;…

Johannes 11:39
Jesus siger: »Tager Stenen bort!« Martha, den dødes Søster, siger til ham: »Herre! han stinker allerede; thi han har ligget der fire Dage.«

1.Korinther 15:42-44,53,54
Saaledes er det ogsaa med de dødes Opstandelse: det saaes i Forkrænkelighed, det oprejses i Uforkrænkelighed;…

Links
Apostlenes G. 13:36 InterlinearApostlenes G. 13:36 FlersprogedeHechos 13:36 SpanskActes 13:36 FranskeApostelgeschichte 13:36 TyskApostlenes G. 13:36 KinesiskActs 13:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 13
35Thi han siger ogsaa i en anden Psalme: »Du skal ikke tilstede din hellige at se Forraadnelse.« 36David sov jo hen, da han i sin Livstid havde tjent Guds Raadslutning, og han blev henlagt hos sine Fædre og saa Forraadnelse; 37men den, som Gud oprejste, saa ikke Forraadnelse.…
Krydshenvisninger
2.Samuel 7:12
Naar dine Dage er omme, og du hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din Sæd, som udgaar af dit Liv, og grundfæste hans Kongedømme.

1.Kongebog 2:10
Saa lagde David sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Davidsbyen.

1.Krønikebog 29:28
Han døde i en god Alder, mæt af Dage, Rigdom og Ære; og hans Søn Salomo blev Konge i hans Sted.

Apostlenes G. 2:29
I Mænd Brødre! Jeg kan sige med Frimodighed til eder om Patriarken David, at han er baade død og begraven, og hans Grav er hos os indtil denne Dag.

Apostlenes G. 7:60
Men han faldt paa Knæ og raabte med høj Røst: »Herre, tilregn dem ikke denne Synd!« Og som han sagde dette, sov han hen.

Apostlenes G. 8:1
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.

Apostlenes G. 13:22
Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.«

Apostlenes G. 20:27
thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Guds Raad.

Apostlenes G. 13:35
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden