2.Thessaloniker 3:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; hav intet Samkvem med ham, for at han maa skamme sig!

Norsk (1930)
Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv,

Svenska (1917)
Men om någon icke lyder vad vi hava sagt i detta brev, så märken ut för eder den mannen, och haven intet umgänge med honom, på det att han må blygas.

King James Bible
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

English Revised Version
And if any man obeyeth not our word by this epistle, note that man, that ye have no company with him, to the end that he may be ashamed.
Bibel Viden Treasury

obey.

5.Mosebog 16:12
Og du skal komme i Hu, at du var Træl i Ægypten, og omhyggeligt holde disse Anordninger.

Ordsprogene 5:13
saa jeg ikke lød mine Læreres Røst, ej bøjed mit Øre til dem, som lærte mig!

Sefanias 3:2
Den hører ej HERRENS Røst, tager ikke mod Tugt. Paa HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud.

2.Korinther 2:9
Det var nemlig ogsaa derfor, at jeg skrev, for at erfare, hvor vidt I staa Prøve, om I ere lydige i alt.

2.Korinther 7:15
Og hans Hjerte drages inderligere til eder, naar han mindes Lydigheden hos eder alle, hvorledes I modtoge ham med Frygt og Bæven.

2.Korinther 10:6
og ere rede til at straffe al Ulydighed, naar eders Lydighed er bleven fuldkommen.

Filipperne 2:12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

1.Thessaloniker 4:8
Derfor altsaa, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som ogsaa giver sin Helligaand til eder.

Filemon 1:21
I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

by this epistle, note that man.

2.Thessaloniker 3:6
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.

Matthæus 18:17
Men er han dem overhørig, da sig det til Menigheden; men er han ogsaa Menigheden overhørig, da skal han være for dig ligesom en Hedning og en Tolder.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

1.Korinther 5:9,11
Jeg skrev eder til i mit Brev, at I ikke skulle have Samkvem med utugtige, —…

Titus 3:10
Et kættersk Menneske skal du afvise efter een og to Ganges Paamindelse,

that he.

4.Mosebog 12:14
Og HERREN svarede Moses: »Hvis hendes Fader havde spyttet hende i Ansigtet, maatte hun da ikke have baaret sin Skam i syv Dage? Derfor skal hun i syv Dage være udelukket fra Lejren; saa kan hun atter optages.«

Ezra 9:6
og sagde: »Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit Ansigt til dig, min Gud, thi vore Misgerninger er vokset os over Hovedet, og vor Skyld er saa stor, at den rækker til Himmelen!

Salmerne 83:16
fyld deres Aasyn med Skam, saa de søger dit Navn, o HERRE;

Jeremias 3:3
en Snare blev dine mange Elskere for dig. En Horkvindes Pande har du, trodser al Skam.

Jeremias 6:15
De skal faa Skam, thi de har gjort vederstyggelige Ting, og dog blues de ikke, dog kender de ikke til Skam. Derfor skal de falde paa Valen; paa Hjemsøgelsens Dag skal de snuble, siger HERREN.

Jeremias 31:18-20
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.…

Ezekiel 16:61-63
Og du skal komme dine Veje i Hu og blues, naar jeg tager dine Søstre, baade dem, der er større, og dem, der er mindre end du, og giver dig dem til Døtre, men ikke fordi du var tro i Pagten.…

Ezekiel 36:31,32
Da skal I ihukomme eders onde Veje og eders Gerninger, som ikke var gode, og ledes ved eder selv over eders Misgerninger og Vederstyggeligheder.…

Lukas 15:18-21
Jeg vil staa op og gaa til min Fader og sige til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og over for dig,…

Links
2.Thessaloniker 3:14 Interlinear2.Thessaloniker 3:14 Flersprogede2 Tesalonicenses 3:14 Spansk2 Thessaloniciens 3:14 Franske2 Thessalonicher 3:14 Tysk2.Thessaloniker 3:14 Kinesisk2 Thessalonians 3:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 3
13Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gøre det gode! 14Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; hav intet Samkvem med ham, for at han maa skamme sig! 15Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!
Krydshenvisninger
Matthæus 18:17
Men er han dem overhørig, da sig det til Menigheden; men er han ogsaa Menigheden overhørig, da skal han være for dig ligesom en Hedning og en Tolder.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

1.Korinther 4:14
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.

Kolossenserne 4:16
Og naar dette Brev er oplæst hos eder, da sørger for, at det ogsaa bliver oplæst i Laodikensernes Menighed, og at I ogsaa læse Brevet fra Laodikea.

2.Thessaloniker 3:6
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.

Titus 2:8
sund, ulastelig Tale, for at Modstanderen maa blive til Skamme, naar han intet ondt har at sige om os.

2.Johannes 1:10
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, ham skulle I ikke tage til Huse og ikke byde velkommen.

2.Thessaloniker 3:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden