2.Krønikebog 17:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og HERREN var med Josafat, thi han vandrede de Veje, hans Fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til Ba'alerne,

Norsk (1930)
Og Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David i sin første tid hadde fulgt, og ikke søkte til Ba'alene,

Svenska (1917)
Och HERREN var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte icke Baalerna,

King James Bible
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim;

English Revised Version
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto the Baalim;
Bibel Viden Treasury

the Lord

2.Krønikebog 15:2,9
og han traadte frem for Asa og sagde til ham: »Hør mig, Asa og hele Juda og Benjamin! HERREN er med eder, naar I er med ham; og hvis I søger ham, lader han sig finde af eder, men forlader I ham, forlader han ogsaa eder!…

1.Mosebog 39:2,3,21
Men HERREN var med Josef, saa Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;…

2.Mosebog 3:12
Han svarede: »Jo, jeg vil være med dig! Og dette skal være dig Tegnet paa, at det er mig, der har sendt dig: Naar du har ført Folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud paa dette Bjerg!«

2.Mosebog 4:12
Gaa derfor kun, jeg vil være med din Mund og lære dig, hvad du skal sige!«

Josva 1:5,9
Saa længe du lever, skal det ikke være muligt for nogen at holde Stand imod dig; som jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlade dig.…

Dommer 2:18
Men hver Gang HERREN lod Dommere fremstaa iblandt dem, var HERREN med Dommeren og frelste dem fra deres Fjenders Haand, saa længe Dommeren levede; thi HERREN ynkedes, naar de jamrede sig over dem, som trængte og undertrykte dem.

Dommer 6:12
HERRENS Engel viste sig for ham og sagde til ham: »HERREN er med dig, stærke Kriger!«

2.Samuel 5:10
Og David blev mægtigere og mægtigere; HERREN, Hærskarers Gud, var med ham.

1.Krønikebog 22:18
»Er HERREN eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder Ro til alle Sider? Han har jo givet Landets Indbyggere i min Haand, og Landet er underlagt HERREN og hans Folk;

Salmerne 46:7,11
Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. — Sela.…

Esajas 8:10
Læg Raad op, det skal dog briste, gør Aftale, det slaar dog fejl, thi — Immanuel!

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Matthæus 18:20
Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.«

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

2.Timotheus 4:22
Den Herre Jesus være med din Aand! Naaden være med eder!

he walked

2.Samuel 8:15
Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.

1.Kongebog 11:6
Saaledes gjorde Salomo, hvad der var ondt i HERRENS Øjne, og viste ikke HERREN fuld Lydighed som hans Fader David.

1.Kongebog 15:3,4
Han vandrede i alle de Synder, hans Fader havde begaaet før ham, og hans Hjerte var ikke helt med HERREN hans Gud som hans Fader Davids.…

2.Kongebog 14:3
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, om end ikke som hans Fader David; han handlede ganske som sin Fader Joas.

2.Kongebog 16:2
Akaz var tyve Aar gammel, da han blev Konge, og han herskede seksten Aar i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i HERREN hans Guds Øjne, som hans Fader David,

2.Kongebog 18:3
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, ganske som hans Fader David.

2.Kongebog 22:2
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, og vandrede nøje i sin Fader Davids Spor uden at vige til højre eller venstre.

Salmerne 132:1-5
Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,…

his father David.

2.Krønikebog 14:2-5,11
Asa gjorde, hvad der var godt og ret i HERREN hans Guds Øjne.…

2.Krønikebog 15:8-13
Da Asa hørte de Ord og den Profeti, tog han Mod til sig og fjernede de væmmelige Guder fra hele Judas og Benjamins Land og fra de Byer, han havde indtaget i Efraims Bjerge; og han byggede paany HERRENS Alter foran HERRENS Forhal.…

sought

Dommer 2:11
Da gjorde Israeliterne, hvad der var ondt i HERRENS Øjne, og dyrkede Ba'alerne;

Dommer 8:33
Men da Gideon var død, gav Israeliterne sig atter til at bole med Ba'alerne og gjorde Ba'al-Berit til deres Gud;

Jeremias 2:23
Hvor kan du sige: »Ej er jeg uren, til Ba'alerne holdt jeg mig ikke!« Se paa din Færd i Dalen, kend, hvad du gjorde, en let Kamelhoppe, løbende hid og did,

Links
2.Krønikebog 17:3 Interlinear2.Krønikebog 17:3 Flersprogede2 Crónicas 17:3 Spansk2 Chroniques 17:3 Franske2 Chronik 17:3 Tysk2.Krønikebog 17:3 Kinesisk2 Chronicles 17:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Krønikebog 17
2ved at lægge Besætning i alle Judas befæstede Byer og indsætte Fogeder i Judas Land og de efraimitiske Byer, hans Fader Asa havde indtaget. 3Og HERREN var med Josafat, thi han vandrede de Veje, hans Fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til Ba'alerne, 4men til sin Faders Gud og fulgte hans Bud og gjorde ikke som Israel.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 22:43
Han vandrede nøje i sin Fader Asas Spor og veg ikke derfra, idet han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne. (44) Kun blev Offerhøjene ikke fjernet, og Folket blev ved at ofre og tænde Offerild paa Højene.

2.Krønikebog 17:2
ved at lægge Besætning i alle Judas befæstede Byer og indsætte Fogeder i Judas Land og de efraimitiske Byer, hans Fader Asa havde indtaget.

2.Krønikebog 17:4
men til sin Faders Gud og fulgte hans Bud og gjorde ikke som Israel.

2.Krønikebog 21:12
Da kom der et Brev fra Profeten Elias til ham, og deri stod: »Saa siger HERREN, din Fader Davids Gud: Fordi du ikke har vandret i din Fader Josafats og Kong Asa af Judas Spor,

2.Krønikebog 17:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden