1.Korinther 15:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ved hvilket I ogsaa frelses, hvis I fastholde, med hvilket Ord jeg forkyndte eder det — ellers troede I forgæves.

Norsk (1930)
som I og blir frelst ved dersom I holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte eder det, såfremt I ikke forgjeves er kommet til troen.

Svenska (1917)
genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.

King James Bible
By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

English Revised Version
by which also ye are saved; I make known, I say, in what words I preached it unto you, if ye hold it fast, except ye believed in vain.
Bibel Viden Treasury

ye are.

1.Korinther 1:18,21
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.…

Apostlenes G. 2:47
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.

*Gr:

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

2.Korinther 2:15
Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud, iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes,

Efeserne 2:8
Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

keep in memory.

1.Korinther 15:11,12
Hvad enten det da er mig eller de andre, saaledes prædike vi, og saaledes troede I.…

Ordsprogene 3:1
Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!

Ordsprogene 4:13
hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare paa den, thi den er dit Liv.

Ordsprogene 6:20-23
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,…

Ordsprogene 23:23
Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.

Kolossenserne 1:23
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

2.Thessaloniker 2:15
Saa staar da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.

Hebræerne 2:1
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.

Hebræerne 3:6,14
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.…

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 10:23
lader os fastholde Haabets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen;

what I preached.

1.Korinther 15:14
Men er Kristus ikke oprejst, da er vor Prædiken jo tom, og eders Tro ogsaa tom.

Salmerne 106:12,13
da troede de paa hans Ord og kvad en Sang til hans Pris.…

Lukas 8:13
Men de paa Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, naar de høre det, og disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid.

Johannes 8:31,32
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,…

Apostlenes G. 8:13
Men Simon troede ogsaa selv, og efter at være døbt holdt han sig nær til Filip; og da han saa Tegn og store, kraftige Gerninger ske, forbavsedes han højligt.

2.Korinther 6:1
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;

Galaterne 3:4
Have I da prøvet saa meget forgæves? hvis det da virkelig er forgæves!

Jakob 2:14,17,26
Hvad gavner det, mine Brødre! om nogen siger, han har Tro, men ikke har Gerninger? mon Troen kan frelse ham?…

Links
1.Korinther 15:2 Interlinear1.Korinther 15:2 Flersprogede1 Corintios 15:2 Spansk1 Corinthiens 15:2 Franske1 Korinther 15:2 Tysk1.Korinther 15:2 Kinesisk1 Corinthians 15:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 15
1Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte eder, hvilket I ogsaa modtoge, i hvilket I ogsaa staa, 2ved hvilket I ogsaa frelses, hvis I fastholde, med hvilket Ord jeg forkyndte eder det — ellers troede I forgæves. 3Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg ogsaa har modtaget: at Kristus døde for vore Synder, efter Skrifterne;…
Krydshenvisninger
Romerne 11:22
Saa se da Guds Godhed og Strenghed: Over dem, som faldt, er der Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis du bliver i hans Godhed; ellers skal ogsaa du afhugges.

1.Korinther 11:2
Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, saaledes som jeg har overleveret eder dem.

Galaterne 3:4
Have I da prøvet saa meget forgæves? hvis det da virkelig er forgæves!

1.Korinther 15:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden