Zakarias 8:12
jeg udsaar Fred, Vinstokken skal give sin Frugt, Jorden sin Afgrøde og Himmelen sin Dug, og jeg giver det tiloversblevne af dette Folk det alt sammen i Eje.
Bibel Viden Treasury

the seed.

1.Mosebog 26:12
Isak saaede der i Landet og fik samme Aar 100 Fold; og HERREN velsignede ham,

3.Mosebog 26:4,5
vil jeg give eder den Regn, I behøver, til sin Tid, Landet skal give sin Afgrøde, og Markens Træer skal give deres Frugt.…

5.Mosebog 28:4-12
Velsignet dit Livs, din Jords og dit Kvægs Frugt, baade Tillægget af dine Okser og dit Smaakvægs Yngel!…

Salmerne 67:6,7
Landet har givet sin Grøde, Gud, vor Gud, velsigne os,…

Ordsprogene 3:9,10
Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;…

Esajas 30:23
Da giver han Regn til Sæden, du saar i din Jord; og Brødet, som din Jord bærer, skal være kraftigt og nærende. Paa hin Dag græsser dit Kvæg paa vide Vange;

Ezekiel 34:26,27
Og jeg gør dem og Landet rundt om min Høj til Velsignelse, og jeg sender Regn i rette Tid, mine Byger skal blive til Velsignelse.…

Ezekiel 36:30
Jeg mangfoldiggør Træernes Frugter og Markens Afgrøde, for at I ikke mere skal tage en Hungersnøds Skændsel paa eder blandt Folkene.

Hoseas 2:21-23
Da skal det ske paa hin Dag, at jeg bønhører, lyder det fra HERREN, ja, at jeg bønhører Himlen, at den saa bønhører Jorden,…

Joel 2:22
Frygt ikke, I Markens Dyr! Thi Ørkenens Græsmarker grønnes, og Træerne bærer Frugt; Figentræ og Vinstok giver alt, hvad de kan.

Amos 9:13-15
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da Plovmand følger Høstmand i Hælene og Drueperser Sædemand, da Bjergene drypper med Most og alle Høje flyder.…

Haggaj 2:19
Er Sæden endnu i Laderne, staar Vinstokken, Figentræet, Granatæbletræet og Oliventræet endnu uden Frugt? Fra i Dag velsigner jeg.

prosperous.

Salmerne 72:3
Da bærer Bjerge og Høje Fred for Folket i Retfærd.

Jakob 3:18
Men Retfærdigheds Frugt saaes i Fred for dem, som stifte Fred.

the heavens.

1.Mosebog 27:28
Gud give dig af Himmelens Væde og Jordens Fedme, Korn og Most i Overflod!

5.Mosebog 32:2
Lad dryppe som Regn min Lære, lad flyde som Dug mit Ord, som Regnskyl paa unge Spirer, som Regnens Draaber paa Græs.

5.Mosebog 33:13,28
Om Josef sagde han: Hans Land er velsignet af HERREN med det kosteligste fra Himlen oventil og fra Dybet, som ruger forneden,…

1.Kongebog 17:1
Tisjbiten Elias fra Tisjbe i Gilead sagde til Akab: »Saa sandt HERREN, Israels Gud, lever, han, for hvis Aasyn jeg staar, i de kommende Aar skal der ikke falde Dug eller Regn uden paa mit udtrykkelige Bud!«

Ordsprogene 19:12
Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug paa Græs er hans Gunst.

Hoseas 14:5
Jeg vil være Israel som Dug, han skal blomstre som Liljen, Rod skal han slaa som en Poppel

Haggaj 1:10
Derfor holder Himmelen sin Dug og Jorden sin Afgrøde tilbage;

the remnant.

Zakarias 8:6
Saa siger Hærskarers HERRE: Fordi det i disse Dage synes det tiloversblevne af dette Folk umuligt, skulde det saa ogsaa synes mig umuligt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

Mika 4:6,7
Paa hin Dag, lyder det fra HERREN, samler jeg det, der halter, sanker det spredte sammen og det, jeg har hjemsøgt med ondt.…

1.Korinther 3:21
Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,

to possess.

Esajas 61:7
Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og Spyt var deres Lod, faar de tvefold Arv i deres Land, dem tilfalder evig Glæde;

Ezekiel 36:12
Jeg lader Mennesker, mit Folk Israel, færdes paa eder; de skal tage dig i Eje, og du skal være deres Arvelod og ikke mere gøre dem barnløse.

Obadias 1:17
Men paa Zions Bjerg skal der være Frelse, og det skal være en Helligdom, og Jakobs Hus skal tage sine Ejendomme i Eje.

20

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Links
Zakarias 8:12 InterlinearZakarias 8:12 FlersprogedeZacarías 8:12 SpanskZacharie 8:12 FranskeSacharja 8:12 TyskZakarias 8:12 KinesiskZechariah 8:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Zakarias 8:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden