Matthæus 25:6
Men ved Midnat lød der et Raab: Se, Brudgommen kommer, gaar ham i Møde!
Bibel Viden Treasury

at.

Matthæus 24:44
Derfor vorder ogsaa I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.

Markus 13:33-37
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.…

Lukas 12:20,38-40,46
Men Gud sagde til ham: Du Daare! i denne Nat kræves din Sjæl af dig; men hvem skal det høre til, som du har beredt?…

1.Thessaloniker 5:1-3
Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder;…

Aabenbaring 16:15
— Se, jeg kommer som en Tyv Salig er den, som vaager og bevarer sine Klæder, saa han ikke skal gaa nøgen, og man skal se hans Skam. —

a cry.

Matthæus 24:31
Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.

Johannes 5:28,29
Undrer eder ikke herover; thi den Time kommer, paa hvilken alle de, som ere i Gravene, skulle høre hans Røst,…

1.Thessaloniker 4:16
Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først;

2.Peter 3:10
Men Herrens Dag skal komme som en Tyv; paa den skulle Himlene forgaa med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og Jorden og alt, hvad der er paa den, skal opbrændes.

Behold.

Matthæus 25:31
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.

Salmerne 50:3-6
— vor Gud komme og tie ikke! — Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;…

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

2.Thessaloniker 1:7-10
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,…

Judas 1:14,15
Men om disse har ogsaa Enok, den syvende fra Adam, profeteret, da han sagde: »Se, Herren kom med sine hellige Titusinder…

go.

Matthæus 25:1
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Amos 4:12
Derfor vil jeg handle saaledes med dig, Israel. Fordi jeg vil handle saaledes med dig, saa gør dig rede til at møde din Gud, Israel!

Malakias 3:1,2
Se, jeg sender min Engel, og han skal bane Vej for mit Aasyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, og Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers HERRE.…

Aabenbaring 19:7-9
Lader os glæde og fryde os og give ham Æren; thi Lammets Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort sig rede.…

Links
Matthæus 25:6 InterlinearMatthæus 25:6 FlersprogedeMateo 25:6 SpanskMatthieu 25:6 FranskeMatthaeus 25:6 TyskMatthæus 25:6 KinesiskMatthew 25:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 25:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden