Psaltaren 38
Svenska (1917)
1En psalm av David; till åminnelse. (2) HERRE, straffa mig icke i din förtörnelse, och tukta mig icke i din vrede.

2Ty dina pilar hava träffat mig, och din hand drabbar mig.

3Det finnes intet helt på min kropp för din vredes skull, intet helbrägda i mina ben för min synds skull.

4Ty mina missgärningar gå mig över huvudet; såsom en svår börda äro de mig för tunga.

5Mina sår stinka och flyta för min dårskaps skull.

6Jag går krokig och mycket lutande; hela dagen går jag sörjande.

7Ty mina länder äro fulla av brand, och intet helt finnes på min kropp.

8Jag är vanmäktig och illa sönderslagen; jag klagar för mitt hjärtas jämmers skull.

9Herre, du känner all min trängtan, och min suckan är dig icke fördold.

10Mitt hjärta slår häftigt, min kraft har övergivit mig; mina ögons ljus, också det är borta.

11Mina vänner och fränder hålla sig fjärran ifrån min plåga, och mina närmaste hava ställt sig långt ifrån.

12Snaror lägga de ut, som stå efter mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.

13Men jag är lik en döv, som intet hör, och lik en stum, som icke upplåter sin mun;

14ja, jag är lik en man som intet hör, och som icke har något gensvar i sin mun.

15Se, på dig, HERRE, hoppas jag; du skall svara, Herre, min Gud.

16Ty jag fruktar att de annars få glädja sig över mig, att de skola förhäva sig över mig, när min fot vacklar.

17Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig;

18ja, jag måste bekänna min missgärning, och jag sörjer över min synd.

19Men mina fiender få leva och äro mäktiga, och många äro de som hata mig utan sak,

20de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda.

21Övergiv mig icke, HERRE; min Gud, var icke långt ifrån mig.

22Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 37
Top of Page
Top of Page