Salmenes 38
Norsk (1930)
1En salme av David; til ihukommelse. (2) Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme!

2For dine piler har rammet mig, og din hånd er falt tungt på mig.

3Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.

4For mine misgjerninger går over mitt hode, som en tung byrde er de mig for tunge.

5Mine bylder lukter ille, de råtner for min dårskaps skyld.

6Jeg er kroket, aldeles nedbøiet; hele dagen går jeg i sørgeklær.

7For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød.

8Jeg er kold og stiv og aldeles knust, jeg hyler for mitt hjertes stønnen.

9Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for dig.

10Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig, og mine øines lys, endog det er borte for mig.

11Mine venner og mine frender holder sig i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte.

12Og de som står mig efter livet, setter snarer, og de som søker min ulykke, taler om undergang, og på svik tenker de den hele dag.

13Og jeg er som en døv, jeg hører ikke, og som en stum, som ikke later op sin munn.

14Ja, jeg er som en mann som ikke hører, og som ikke har motsigelse i sin munn.

15For til dig, Herre, står mitt håp; du skal svare, Herre min Gud!

16For jeg sier: De vil ellers glede sig over mig; når min fot vakler, ophøier de sig over mig.

17For jeg er nær ved å falle, og min smerte er alltid for mig.

18For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sørger over min synd.

19Og mine fiender lever, er mektige, og mange er de som hater mig uten årsak.

20Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode.

21Forlat mig ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra mig!

22Skynd dig å hjelpe mig, Herre, min frelse!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 37
Top of Page
Top of Page