Matthæus 26:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

Norsk (1930)
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.

Svenska (1917)
ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

King James Bible
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

English Revised Version
for this is my blood of the covenant, which is shed for many unto remission of sins.
Bibel Viden Treasury

my.

2.Mosebog 24:7,8
Saa tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Paahør, og de sagde: »Vi vil gøre alt, hvad HERREN har talet, og lyde ham!«…

3.Mosebog 17:11
Thi Kødets Sjæl er i Blodet, og jeg har givet eder det til Brug paa Alteret til at skaffe eders Sjæle Soning; thi det er Blodet, som skaffer Soning, fordi det er Sjælen.

Jeremias 31:31
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg slutter en ny Pagt med Israels Hus og Judas Hus,

Zakarias 9:11
For Pagtblodets Skyld vil jeg ogsaa slippe dine Fanger ud, ja ud af den vandløse Brønd.

Markus 14:24
Og han sagde til dem: »Dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange.

Lukas 22:19
Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde: »Dette er mit Legeme, det, som gives for eder; gører dette til min Ihukommelse!«

1.Korinther 11:25
Ligesaa tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet og sagde: »Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, saa ofte som I drikke det, til min Ihukommelse!«

Hebræerne 9:14-22
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?…

Hebræerne 10:4-14
Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder.…

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

shed.

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Romerne 5:15,19
Men det er ikke saaledes med Naadegaven som med Faldet; thi døde de mange ved den enes Fald, da har meget mere Guds Naade og Gaven i det ene Menneskes Jesu Kristi Naade udbredt sig overflødig, til de mange.…

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Kolossenserne 1:14,20
i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,…

Hebræerne 9:22,28
Og næsten alt bliver efter Loven renset med Blod, og uden Blods Udgydelse sker der ikke Forladelse.…

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

Aabenbaring 7:9,14
Derefter saa jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemaal, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;…

Links
Matthæus 26:28 InterlinearMatthæus 26:28 FlersprogedeMateo 26:28 SpanskMatthieu 26:28 FranskeMatthaeus 26:28 TyskMatthæus 26:28 KinesiskMatthew 26:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 26
27Og han tog en Kalk og takkede, gav dem den og sagde: »Drikker alle deraf; 28thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse. 29Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.«…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 24:8
Derpaa tog Moses Blodet og sprængte det paa Folket, idet han sagde: »Se, dette er Pagtens Blod, den Pagt, HERREN har sluttet med eder paa Grundlag af alle disse Ord.«

Matthæus 6:12
og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere;

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Matthæus 26:27
Og han tog en Kalk og takkede, gav dem den og sagde: »Drikker alle deraf;

Matthæus 26:29
Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.«

Lukas 22:20
Ligesaa tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet og sagde: »Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod, det, som udgydes for eder.

Hebræerne 9:20
»Dette er den Pagts Blod, hvilken Gud har paalagt eder.«

Hebræerne 10:29
hvor meget værre Straf mene I da, at den skal agtes værd, som træder Guds Søn under Fod og agter Pagtens Blod, hvormed han blev helliget, for urent og forhaaner Naadens Aand?

Matthæus 26:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden