Matthæus 10:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: »Gaar ikke hen paa Hedningers Vej, og gaar ikke ind i Samaritaners By!

Norsk (1930)
Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer,

Svenska (1917)
Dessa tolv sände Jesus ut; och han bjöd dem och sade: »Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i någon samaritisk stad,

King James Bible
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

English Revised Version
These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into any way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:
Bibel Viden Treasury

sent.

Matthæus 22:3
Og han udsendte sine Tjenere for at kalde de budne til Brylluppet; og de vilde ikke komme.

Lukas 9:2
Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge.

Lukas 10:1
Men derefter udvalgte Herren ogsaa halvfjerdsindstyve andre og sendte dem ud to og to forud for sig, til hver By og hvert Sted, hvorhen han selv vilde komme.

Johannes 20:21
Jesus sagde da atter til dem: »Fred være med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, saaledes sender ogsaa jeg eder.«

Go.

Matthæus 4:15
»Sebulons Land og Nafthalis Land langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Galilæa,

Johannes 7:35
Da sagde Jøderne til hverandre: »Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?

Apostlenes G. 10:45-48
Og de troende af Omskærelsen, saa mange, som vare komne med Peter, bleve meget forbavsede over, af den Helligaands Gave var bleven udgydt ogsaa over Hedningerne;…

Apostlenes G. 11:1-18
Men Apostlene og de Brødre, som vare rundt om i Judæa, hørte, at ogsaa Hedningerne havde modtaget Guds Ord.…

Apostlenes G. 22:21-23
Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.«…

Romerne 15:8,9
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;…

1.Thessaloniker 2:16
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

of the Samaritans.

2.Kongebog 17:24
Derefter lod Assyrerkongen Folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim komme og bosætte sig i Samarias Byer i Stedet for Israeliterne; og de tog Samaria i Besiddelse og bosatte sig i Byerne.

*etc:

Lukas 9:52-54
Og han sendte Sendebud forud for sig; og de gik og kom ind i en Samaritanerlandsby for at berede ham Herberge.…

Johannes 4:5,9,20,22-24
Han kommer da til en By i Samaria, som kaldes Sykar, nær ved det Stykke Land, som Jakob gav sin Søn Josef.…

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 8:1,5
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.…

*etc:

Links
Matthæus 10:5 InterlinearMatthæus 10:5 FlersprogedeMateo 10:5 SpanskMatthieu 10:5 FranskeMatthaeus 10:5 TyskMatthæus 10:5 KinesiskMatthew 10:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 10
5Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: »Gaar ikke hen paa Hedningers Vej, og gaar ikke ind i Samaritaners By! 6Men gaar hellere hen til de fortabte Faar af Israels Hus!…
Krydshenvisninger
2.Kongebog 17:24
Derefter lod Assyrerkongen Folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim komme og bosætte sig i Samarias Byer i Stedet for Israeliterne; og de tog Samaria i Besiddelse og bosatte sig i Byerne.

Markus 6:7
Og han hidkalder de tolv, og han begyndte at udsende dem, to og to, og gav dem Magt over de urene Aander.

Lukas 9:1
Men han sammenkaldte de tolv og gav dem Magt og Myndighed over alle de onde Aander og til at helbrede Sygdomme.

Lukas 9:2
Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge.

Lukas 9:52
Og han sendte Sendebud forud for sig; og de gik og kom ind i en Samaritanerlandsby for at berede ham Herberge.

Lukas 10:33
Men en Samaritan, som var paa Rejse, kom til ham, og da han saa ham, ynkedes han inderligt.

Lukas 17:16
Og han faldt paa sit Ansigt for hans Fødder og takkede ham; og denne var en Samaritan.

Johannes 4:9
Da siger den samaritanske Kvinde til ham: »Hvorledes kan dog du, som er en Jøde, bede mig, som er en samaritansk Kvinde, om noget at drikke?« Thi Jøder holde ikke Samkvem med Samaritanere.

Johannes 4:39
Men mange af Samaritanerne fra den By troede paa ham paa Grund af Kvindens Ord, da hun vidnede: »Han har sagt mig alt det, jeg har gjort.«

Johannes 8:48
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«

Johannes 17:18
Ligesom du har udsendt mig til Verden, saa har ogsaa jeg udsendt dem til Verden.

Apostlenes G. 8:25
Men da de havde vidnet og talt Herrens Ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og de forkyndte Evangeliet i mange af Samaritanernes Landsbyer.

Matthæus 10:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden