Malakias 2:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvis I ikke adlyder og lægger eder paa Sinde at holde mit Navn i Ære, siger Hærskarers HERRE, saa sender jeg Forbandelse over eder og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse, fordi I ikke lægger eder det paa Sinde.

Norsk (1930)
Dersom I ikke vil høre og ikke legge eder det* på hjerte, så I gir mitt navn ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelsen mot eder og forbanne eders velsignelser; ja, jeg har alt forbannet dem, fordi I ikke legger eder det på hjerte.

Svenska (1917)
Om I icke hörsammen det och akten därpå, så att I given mitt namn ära, säger HERREN Sebaot, så skall jag sända förbannelse över eder och förbanna edra välsignelser; ja, jag har redan förbannat dem, eftersom I icke akten därpå.

King James Bible
If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.

English Revised Version
If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, then will I send the curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.
Bibel Viden Treasury

ye will not hear.

3.Mosebog 26:14-46
Men hvis I ikke adlyder mig og handler efter alle disse Bud,…

5.Mosebog 28:15-68
Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag paalægger dig, saa skal alle disse Forbandelser komme over dig og naa dig:…

5.Mosebog 30:17,18
Men hvis dit Hjerte vender sig bort, og du ikke er lydig, men lader dig forføre til at tilbede fremmede Guder og dyrke dem,…

Salmerne 81:11,12
Men mit Folk vilde ikke høre min Røst, Israel lød mig ikke.…

Esajas 30:8-13
Gaa nu hen og skriv det paa en Tavle i deres Paasyn og optegn det i en Bog, at det i kommende Tider kan staa som Vidnesbyrd evindelig.…

Jeremias 6:16-20
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«…

Jeremias 13:17
Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets Skyld, den fælder saa bitre Taarer; mit Øje rinder med Graad, thi HERRENS Hjord føres bort.

Jeremias 25:4-9
og HERREN sendte aarle og silde alle sine Tjenere Profeterne til eder, men I hørte ikke; I bøjede ikke eders Øre til at høre,…

Jeremias 34:17
Derfor, saa siger HERREN: Da I ikke hørte mig og udraabte Frigivelse, hver for sin Broder og hver for sin Næste, vil jeg nu udraabe Frigivelse for eder, lyder det fra HERREN, saa I hjemfalder til Sværd, Pest og Hunger, og jeg vil gøre eder til Rædsel for alle Jordens Riger.

Ezekiel 3:7
Men Israels Hus vil ikke høre dig, thi de vil ikke høre mig; thi hele Israels Hus har haarde Pander og stive Hjerter.

Zakarias 1:3-6
Men sig til dem: Saa siger Hærskarers HERRE: Vend om til mig, lyder det fra Hærskarers HERRE, saa vil jeg vende om til eder, siger Hærskarers HERRE.…

Zakarias 7:11-14
Men de vilde ikke høre; de var stivnakkede og gjorde deres Ører døve…

if ye will not lay.

Esajas 42:25
Han udgød over det Harme, sin Vrede og Krigens Vælde; den luede om det, det ænsed det ej, den sved det, det tog sig det ikke til Hjerte.

Esajas 47:7
Du sagde: »Jeg bliver evindelig Evigheds Dronning.« Du tog dig det ikke til Hjerte, brød dig ikke om Enden.

Esajas 57:11
For hvem var du ræd og angst? Thi paa Løgn var du inde, og mig kom du ikke i Hu, brød dig ikke om mig. Jeg er jo stum og blind, mig frygted du ikke.

to give.

Josva 7:19
Da sagde Josua til Akan: »Min Søn, giv HERREN, Israels Gud, Ære og Pris, og fortæl mig, hvad du har gjort, skjul ikke noget for mig!«

Jeremias 13:16
Lad HERREN eders Gud faa Ære, før det mørkner, før I støder eders Fødder paa Skumringsbjerge, saa I maa bie paa Lys, men han gør det til Mulm, han gør det til Mørke.

Lukas 17:18
Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud Ære, uden denne fremmede?«

1.Peter 4:11
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

Aabenbaring 14:7
og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

Aabenbaring 16:9
Og Menneskene brændtes i stor Hede og bespottede Guds Navn, som har Magt over disse Plager; og de omvendte sig ikke til at give ham Ære.

and I.

5.Mosebog 28:16-18,53-57
Forbandet skal du være i Staden, og forbandet skal du være paa Marken!…

Salmerne 69:22
Lad Bordet foran dem blive en Snare, deres Takofre blive en Fælde;

Salmerne 109:7-15
lad ham gaa dømt fra Retten, hans Bøn blive regnet for Synd;…

Hoseas 4:7-10
Jo fler, des mere de synded, ombytted deres Ære med Skændsel;…

Hoseas 9:11-14
Deres Herlighed flyver som Fugle, Fødsel, Svangerskab, Undfangelse — forbi!…

Haggaj 1:6,9
I saar meget, men bringer lidet i Hus; I spiser, men mættes ikke; I drikker, men faar ikke Tørsten slukket; I klæder eder paa, men bliver ikke varme; og Daglejerens Løn gaar i en hullet Pung.…

Haggaj 2:16,17
hvorledes gik det eder da? Naar man kom til en Dynge Korn paa tyve Maal, var der ti; og kom man til en Vinperse for at øse halvtredsindstyve Maal af Kummen, var der tyve.…

Lukas 23:28-30
Men Jesus vendte sig om til dem og sagde: »I Jerusalems Døtre! græder ikke over mig, men græder over eder selv og over eders Børn!…

I have cursed.

Malakias 3:9
I trues med Forbandelse og bedrager dog mig, ja alt Folket gør det!

Links
Malakias 2:2 InterlinearMalakias 2:2 FlersprogedeMalaquías 2:2 SpanskMalachie 2:2 FranskeMaleachi 2:2 TyskMalakias 2:2 KinesiskMalachi 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 2
1Og nu udgaar følgende Paabud til eder, I Præster: 2Hvis I ikke adlyder og lægger eder paa Sinde at holde mit Navn i Ære, siger Hærskarers HERRE, saa sender jeg Forbandelse over eder og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse, fordi I ikke lægger eder det paa Sinde. 3Se, jeg afhugger Armen paa eder og kaster Skarn i Ansigtet paa eder, Skarnet fra eders Højtider, og eders Ofre oven i Købet;…
Krydshenvisninger
3.Mosebog 26:14
Men hvis I ikke adlyder mig og handler efter alle disse Bud,

3.Mosebog 26:15
hvis I lader haant om mine Anordninger og væmmes ved mine Lovbud, saa I ikke handler efter alle mine Bud, men bryder min Pagt,

5.Mosebog 28:15
Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag paalægger dig, saa skal alle disse Forbandelser komme over dig og naa dig:

5.Mosebog 28:16
Forbandet skal du være i Staden, og forbandet skal du være paa Marken!

5.Mosebog 28:20
HERREN skal sende Forbandelsen, Rædselen og Truselen over dig i alt, hvad du tager dig for, indtil du i en Hast bliver tilintetgjort og gaar til Grunde for dine onde Gerningers Skyld, fordi du forlod mig.

Ordsprogene 3:33
i den gudløses Hus er HERRENS Forbandelse, men retfærdiges Bolig velsigner han.

Jeremias 13:17
Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets Skyld, den fælder saa bitre Taarer; mit Øje rinder med Graad, thi HERRENS Hjord føres bort.

Malakias 2:1
Og nu udgaar følgende Paabud til eder, I Præster:

Malakias 3:9
I trues med Forbandelse og bedrager dog mig, ja alt Folket gør det!

Malakias 2:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden