1.Mosebog 15:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.

Norsk (1930)
Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom.

Svenska (1917)
Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bliva begraven i en god ålder.

King James Bible
And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.

English Revised Version
But thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
Bibel Viden Treasury

And thou.

1.Mosebog 25:8
saa udaandede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.

4.Mosebog 20:24
»Aron skal nu samles til sin Slægt, thi han skal ikke komme ind i det Land, jeg vil give Israeliterne, fordi I var genstridige mod mit Bud ved Meribas Vand.

4.Mosebog 27:13
Og naar du har set ud over det, skal ogsaa du samles til din Slægt ligesom din Broder Aron;

Dommer 2:10
Men ogsaa hele hin Slægt samledes til sine Fædre, og efter dem kom en anden Slægt, som hverken kendte HERREN eller det Værk, han havde øvet for Israel.

Job 5:26
Graven naar du i Ungdomskraft, som Neg føres op, naar Tid er inde.

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

Apostlenes G. 13:36
David sov jo hen, da han i sin Livstid havde tjent Guds Raadslutning, og han blev henlagt hos sine Fædre og saa Forraadnelse;

in peace.

2.Krønikebog 34:28
Saa vil jeg da lade dig samles til dine Fædre, og du skal samles til dem i Fred i din Grav, uden at dine Øjne faar al den Ulykke at se, som jeg vil bringe over dette Sted og dets Beboere!« Det Svar bragte de til Kongen.

Salmerne 37:37
Vogt paa Uskyld, læg Vind paa Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid;

Esajas 57:1,2
Den retfærdige omkom, og ingen tænkte derover, fromme Mænd reves bort, det ænsede ingen; thi bort blev den retfærdige revet for Ondskabens Skyld…

Daniel 12:13
Men gaa du Enden i Møde, læg dig til Hvile og staa op til din Lod ved Dagenes Ende!«

Matthæus 22:32
Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke dødes, men levendes Gud.«

Hebræerne 6:13-19
Thi da Gud gav Abraham Forjættelsen, svor han ved sig selv, fordi han ingen større havde at sværge ved, og sagde:…

Hebræerne 11:13-16
I Tro døde alle disse uden at have opnaaet Forjættelserne; men de saa dem langt borte og hilsede dem og bekendte, at de vare fremmede og Udlændinge paa Jorden.…

buried.

1.Mosebog 23:4,19
»Jeg er Gæst og fremmed hos eder; men giv mig et Gravsted hos eder, saa jeg kan jorde min døde og bringe hende bort fra mit Ansigt!«…

1.Mosebog 25:8,9
saa udaandede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.…

1.Mosebog 35:29
saa gik Isak bort; han døde og samledes til sin Slægt, gammel og mæt af Dage. Og hans Sønner Esau og Jakob jordede ham,

1.Mosebog 49:29,31
Og han sagde til dem som sin sidste Vilje: »Nu samles jeg til mit Folk; jord mig da hos mine Fædre i Hulen paa Hetiten Efrons Mark,…

1.Mosebog 50:13
hans Sønner førte ham til Kana'ans Land og jordede ham i Hulen paa Makpelas Mark, den Mark, som Abraham havde købt til Gravsted af Hetiten Efron over for Mamre.

Prædikeren 6:3
Om en Mand avler hundrede Børn og lever mange Aar, saa hans Levetid bliver lang, men hans Sjæl ikke mættes af Goder, saa siger jeg dog, at et utidigt Foster er bedre faren end han;

Jeremias 8:1,2
Til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man tage Judas Kongers Ben, dets Fyrsters Ben, Præsternes, Profeternes og Jerusalems Indbyggeres Ben ud af deres Grave…

good.

1.Mosebog 25:7,8
De Aar, Abraham levede, udgjorde 175;…

1.Krønikebog 23:1
Da David var blevet gammel og mæt af Dage, gjorde han sin Søn Salomo til Konge over Israel.

1.Krønikebog 29:28
Han døde i en god Alder, mæt af Dage, Rigdom og Ære; og hans Søn Salomo blev Konge i hans Sted.

Job 5:26
Graven naar du i Ungdomskraft, som Neg føres op, naar Tid er inde.

Job 42:17
Saa døde Job gammel og mæt af Dage.

Links
1.Mosebog 15:15 Interlinear1.Mosebog 15:15 FlersprogedeGénesis 15:15 SpanskGenèse 15:15 Franske1 Mose 15:15 Tysk1.Mosebog 15:15 KinesiskGenesis 15:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 15
14Dog vil jeg ogsaa dømme det Folk, de kommer til at trælle for, og siden skal de vandre ud med meget Gods. 15Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom. 16I fjerde Slægtled skal de vende tilbage hertil; thi endnu er Amoriternes Syndeskyld ikke fuldmoden.«…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 25:8
saa udaandede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.

1.Mosebog 35:29
saa gik Isak bort; han døde og samledes til sin Slægt, gammel og mæt af Dage. Og hans Sønner Esau og Jakob jordede ham,

1.Mosebog 47:30
Naar jeg har lagt mig til Hvile hos mine Fædre, skal du føre mig fra Ægypten og jorde mig i deres Grav!« Han svarede: »Jeg skal gøre, som du siger.«

5.Mosebog 31:16
Derpaa sagde HERREN til Moses: »Naar du har lagt dig til Hvile hos dine Fædre, vil dette Folk give sig til at bole med fremmede Guder, det Lands Guder, det kommer til, og det vil forlade mig og bryde min Pagt, som jeg har sluttet med det.

1.Krønikebog 29:28
Han døde i en god Alder, mæt af Dage, Rigdom og Ære; og hans Søn Salomo blev Konge i hans Sted.

Job 42:17
Saa døde Job gammel og mæt af Dage.

Salmerne 49:19
han vandrer til sine Fædres Slægt, der aldrig faar Lyset at skue.

1.Mosebog 15:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden