Prædikeren 6:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Om en Mand avler hundrede Børn og lever mange Aar, saa hans Levetid bliver lang, men hans Sjæl ikke mættes af Goder, saa siger jeg dog, at et utidigt Foster er bedre faren end han;

Norsk (1930)
Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode, og han heller ikke får nogen jordeferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre faren enn han.

Svenska (1917)
Om en man än finge hundra barn och finge leva i många år, ja, om hans livsdagar bleve än så många, men hans själ icke finge njuta sig mätt av hans goda, och om han så bleve utan begravning, då säger jag: lyckligare än han är ett ofullgånget foster.

King James Bible
If a man beget an hundred children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he.

English Revised Version
If a man beget an hundred children and live many years, so that the days of his years be many, but his soul be not filled with good, and moreover he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he:
Bibel Viden Treasury

a man

1.Mosebog 33:5
og da han saa op og fik Øje paa Kvinderne og Børnene, sagde han: »Hvem er det, du har der?« Han svarede: »Det er de Børn, Gud naadig har givet din Træl.«

1.Samuel 2:20,21
Og Eli velsignede Elkana og hans Hustru og sagde: »HERREN give dig Afkom af denne Kvinde til Gengæld for ham, hun overlod HERREN!« Saa gik de hjem igen.…

2.Kongebog 10:1
Der var i Samaria halvfjerdsindstyve Sønner af Akab. Jehu skrev nu Breve og sendte dem til Samaria til Byens Øverster, de Ældste og Akabs Sønners Fosterfædre. Deri stod:

1.Krønikebog 28:5
Og af alle mine Sønner — HERREN har givet mig mange Sønner — har han udvalgt min Søn Salomo til at sidde paa HERRENS Kongetrone og herske over Israel.

2.Krønikebog 11:21
Rehabeam elskede Absaloms Datter Ma'aka højere end sine andre Hustruer og Medhustruer; han havde nemlig atten Hustruer og tresindstyve Medhustruer og avlede otte og tyve Sønner og tresindstyve Døtre.

Ester 5:11
og Haman talte til dem om sin overvættes Rigdom og sine mange Sønner og om al den Ære, Kongen havde vist ham, og hvorledes han havde udmærket ham frem for Fyrsterne og Kongens Folk.

Salmerne 127:4,5
Som Pile i Krigerens Haand er Sønner, man faar i sin Ungdom.…

Ordsprogene 17:6
De gamles Krone er Børnebørn, Sønners Stolthed er Fædre.

1.Mosebog 47:9
Jakob svarede ham: »Min Udlændigheds Aar er 130 Aar; faa og onde var mine Leveaar, og ikke naar de op til mine Fædres Aar i deres Udlændigheds Tid.«

and also

2.Kongebog 9:35
Men da de gik ud for at jorde hende, fandt de ikke andet af hende end Hjerneskallen, Fødderne og Hænderne.

Ester 7:10
Og de hængte Haman i den Galge, han havde rejst til Mordokaj. Saa lagde Kongens Vrede sig.

Ester 9:14,15
Da bød Kongen, at det skulde ske; og der udgik en Forordning derom i Susan, og Hamans ti Sønner blev hængt op i Galger.…

Esajas 14:19,20
men du er slængt hen uden Grav som et usseligt Foster, dækket af faldne, slagne med Sværd og kastet i Stenbruddets Hul som et nedtraadt Aadsel.…

Jeremias 22:19
Et Æsels Jordefærd faar han, slæbes ud, slænges hen uden for Jerusalems Porte.

Jeremias 36:30
Derfor, saa siger HERREN om Kong Jojakim af Juda: Han skal ikke have nogen Mand til at sidde paa Davids Trone, og hans Lig skal slænges hen og gives Dagens Hede og Nattens Kulde i Vold;

that

Prædikeren 4:3
men lykkeligere end begge den, som slet ikke er til, som ikke har set det onde, der sker under Solen.

Job 3:16
Eller var jeg dog som et nedgravet Foster, som Børn, der ikke fik Lyset at se!

Salmerne 58:8
Lad dem blive som Sneglen, opløst i Slim som et ufuldbaarent Foster, der aldrig saa Sol.

Matthæus 26:24
Menneskesønnen gaar vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.«

Links
Prædikeren 6:3 InterlinearPrædikeren 6:3 FlersprogedeEclesiastés 6:3 SpanskEcclésiaste 6:3 FranskePrediger 6:3 TyskPrædikeren 6:3 KinesiskEcclesiastes 6:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Prædikeren 6
2Naar Gud giver en Mand Rigdom og Gods og Ære, saa han intet savner af, hvad han ønsker, og Gud ikke sætter ham i Stand til at nyde det, men en fremmed nyder det, da er dette Tomhed og en slem Lidelse. 3Om en Mand avler hundrede Børn og lever mange Aar, saa hans Levetid bliver lang, men hans Sjæl ikke mættes af Goder, saa siger jeg dog, at et utidigt Foster er bedre faren end han; 4thi at det kommer, er Tomhed, og det gaar bort i Mørke, og i Mørke dølges dets Navn;…
Krydshenvisninger
Job 3:16
Eller var jeg dog som et nedgravet Foster, som Børn, der ikke fik Lyset at se!

Salmerne 58:8
Lad dem blive som Sneglen, opløst i Slim som et ufuldbaarent Foster, der aldrig saa Sol.

Prædikeren 4:3
men lykkeligere end begge den, som slet ikke er til, som ikke har set det onde, der sker under Solen.

Prædikeren 6:4
thi at det kommer, er Tomhed, og det gaar bort i Mørke, og i Mørke dølges dets Navn;

Esajas 14:20
I Graven samles du ikke med dine Fædre, fordi du ødte dit Land og dræbte dit Folk. Ugerningsmændenes Afkom skal aldrig nævnes.

Jeremias 8:2
og sprede dem for Sol og Maane og al Himmelens Hær, som de elskede og dyrkede, holdt sig til, raadspurgte og tilbad; de skal ikke samles og jordes, men blive til Gødning paa Marken.

Jeremias 22:19
Et Æsels Jordefærd faar han, slæbes ud, slænges hen uden for Jerusalems Porte.

Prædikeren 6:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden