Prædikeren 7:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
bedre at gaa til et Sørgehus end at gaa til et Gildehus; thi hist er alle Menneskers Ende, og de levende bør tage det til Hjerte.

Norsk (1930)
Bedre er det å gå til sørgehus enn til gjestebudshus, fordi i sørgehuset ender hvert menneskes liv, og den som lever, legger sig det på hjerte.

Svenska (1917)
Bättre än att gå i gästabudshus är det att gå i sorgehus; ty där är änden för alla människor, och den efterlevande må lägga det på hjärtat.

King James Bible
It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart.

English Revised Version
It is better to go to the house of mourning, than to go to the house of feasting: for that is the end of all men; and the living will lay it to his heart.
Bibel Viden Treasury

better

1.Mosebog 48:1
Efter disse Begivenheder fik Josef Melding om, at hans Fader var syg. Da tog han sine Sønner, Manasse og Efraim, med sig.

1.Mosebog 49:2
Kom hid og hør, Jakobs Sønner, lyt til eders Fader Israel!

1.Mosebog 50:15-17
Da Josefs Brødre saa, at deres Fader var død, sagde de: »Blot nu ikke Josef vil vise sig fjendsk mod os og gengælde os alt det onde, vi har gjort ham!«…

Job 1:4,5
Hans Sønner havde for Skik at holde Gæstebud paa Omgang hos hverandre, og de indbød deres tre Søstre til at spise og drikke sammen med sig.…

Esajas 5:11,12
Ve dem, der aarle jager efter Drik og ud paa Natten blusser af Vin!…

Esajas 22:12-14
Paa hin Dag kaldte Herren, Hærskarers HERRE, til Graad og Sorg, til Hovedragning og Sæk.…

Amos 6:3-6
I, som afviser Ulykkesdagen og bringer Urettens Sæde nær.…

Matthæus 5:4
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

Matthæus 14:6
Men da Herodes's Fødselsdag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes.

1.Peter 4:3,4
Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;…

that

4.Mosebog 23:10
Hvem kan maale Jakobs Sandskorn, hvem kan tælle Israels Støvgran? Min Sjæl dø de Oprigtiges Død, og mit Endeligt vorde som deres!

5.Mosebog 32:29
Var de vise, forstod de det og indsaa, hvad der venter dem selv!

Romerne 6:21,22
Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død.…

Filipperne 3:19
hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skændsel, de, som tragte efter de jordiske Ting.

Hebræerne 9:27
Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom,

living

5.Mosebog 32:46
sagde han til dem: »Læg eder alle de Ord paa Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan paalægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt maa handle efter alle denne Lovs Bud;

Esajas 47:7
Du sagde: »Jeg bliver evindelig Evigheds Dronning.« Du tog dig det ikke til Hjerte, brød dig ikke om Enden.

Haggaj 1:5
Derfor, saa siger Hærskarers HERRE: Læg Mærke til, hvorledes det gaar eder!

Malakias 2:2
Hvis I ikke adlyder og lægger eder paa Sinde at holde mit Navn i Ære, siger Hærskarers HERRE, saa sender jeg Forbandelse over eder og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse, fordi I ikke lægger eder det paa Sinde.

Links
Prædikeren 7:2 InterlinearPrædikeren 7:2 FlersprogedeEclesiastés 7:2 SpanskEcclésiaste 7:2 FranskePrediger 7:2 TyskPrædikeren 7:2 KinesiskEcclesiastes 7:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Prædikeren 7
1Godt Navn er bedre end ypperlig Salve, Dødsdag bedre end Fødselsdag; 2bedre at gaa til et Sørgehus end at gaa til et Gildehus; thi hist er alle Menneskers Ende, og de levende bør tage det til Hjerte. 3Bedre Græmmelse end Latter, thi er Minerne mørke, har Hjertet det godt.…
Krydshenvisninger
Salmerne 90:12
At tælle vore Dage lære du os, saa vi kan faa Visdom i Hjertet!

Prædikeren 2:14
Den vise har Øjne i Hovedet, men Taaben vandrer i Mørke. Men jeg skønnede ogsaa, at en og samme Skæbne rammer begge.

Prædikeren 2:16
thi den vises Minde er lige saa lidt evigt som Taabens, fordi nu engang alt glemmes i kommende Dage; ak! den vise maa dø saa godt som Taaben.

Prædikeren 3:19
Thi Menneskers og Dyrs Skæbne er ens; som den ene dør, dør den anden, og en og samme Aand har de alle; Mennesket har intet forud for Dyrene, thi alt er Tomhed.

Prædikeren 3:20
Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden.

Prædikeren 6:6
Om han saa levede to Gange tusind Aar, men ikke skuede Lykke — mon ikke alle farer sammesteds hen?

Prædikeren 9:2
Thi alle faar en og samme Skæbne, retfærdig og gudløs, god og ond, ren og uren, den, som ofrer, og den, som ikke ofrer; det gaar den gode som Synderen, den sværgende som den, der skyr at sværge.

Prædikeren 9:3
Det er det, der er Fejlen ved alt, hvad der sker under Solen, at alle faar en og samme Skæbne; derfor er ogsaa Menneskebørnenes Hjerte fuldt af ondt, og der er Daarskab i deres Hjerte Livet igennem, og til sidst maa de ned til de døde.

Jeremias 16:8
Og kom ikke i et Gildehus for at sidde iblandt dem og spise og drikke;

Prædikeren 7:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden