Salmerne 8
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. Al-haggittit. En Salme af David. (2) HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn paa den vide Jord, du, som bredte din Højhed ud over Himlen!

2Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

3Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, som du skabte,

4hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

5Du gjorde ham lidet ringere end Gud, med Ære og Herlighed kroned du ham;

6du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder,

7Smaakvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr,

8Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier.

9HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn paa den vide Jord!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 7
Top of Page
Top of Page