Esajas 33
Dansk (1917 / 1931)
1Ve dig, du Hærværksmand, selv ikke hærget, du Ransmand, skaanet for Ran! Naar dit Hærværk er endt, skal du hærges, naar din Ranen har Ende, skal der ranes fra dig!

2HERRE, vær os naadig, vi bier paa dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!

3For Bulderet maa Folkeslag fly; naar du rejser dig, splittes Folkene.

4Som Græshopper bortriver, bortrives Bytte, man styrter derover som Græshoppesværme.

5Ophøjet er HERREN, thi han bor i det høje, han fylder Zion med Ret og Retfærd.

6Trygge Tider skal du have, en Frelsesrigdom er Visdom og Indsigt, HERRENS Frygt er din Skat.

7Se, deres Helte skriger derude, Fredens Sendebud græder bittert;

8Vejene er øde, vejfarende borte. Han brød sin Pagt, agted Byer ringe, Mennesker regned han ikke.

9Landet blegner og sygner, Libanon skæmmes og visner; Saron er som en Ørken, Basan og Karmel uden Løv.

10Nu staar jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!

11I undfanger Straa og føder Halm, eders Aande er Ild, der fortærer jer selv;

12til Kalk skal Folkene brændes som afhugget Torn, der brænder i Ild.

13Hvad jeg gør, skal rygtes til fjerne Folk, nære skal kende min Vælde.

14Paa Zion skal Syndere bæve, Niddinger gribes af Skælven: »Hvem kan bo ved fortærende Ild, hvem kan bo ved evige Baal?«

15Den, der vandrer i Retfærd og taler oprigtigt, ringeagter Vinding, vundet ved Uret, vægrer sig ved at tage mod Gave, tilstopper Øret over for Blodraad og lukker Øjnene over for det onde —

16højt skal en saadan bo, hans Værn skal Klippeborge være; han faar sit Brød, og Vand er ham sikret.

17Dine Øjne faar Kongen at se i hans Skønhed, de skuer et vidtstrakt Land.

18Dit Hjerte skal tænke paa Rædselen: »Hvor er nu han, der talte og vejede, han, der talte Taarnene?«

19Du ser ej det vilde Folk med dybt, uforstaaeligt Maal, med stammende, ufattelig Tunge.

20Se paa Zion, vore Højtiders By! Dine Øjne skal skue Jerusalem, et sikkert Lejrsted, et Telt, der ej flytter, hvis Pæle aldrig rykkes op, hvis Snore ej rives over.

21Nej, der træder HERRENS Bæk for os i Floders og brede Strømmes Sted; der kan ej Aareskib gaa, ej vældigt Langskib sejle.

22Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er vor Hersker, HERREN er vor Konge, han bringer os Frelse.

23Slapt hænger dit Tovværk, det holder ej Raaen og spænder ej Sejlet. Da uddeles røvet Bytte i Overflod, halte tager Del i Rovet.

24Ingen Indbygger siger: »Jeg er syg!« Folket der har sin Synd forladt.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Isaiah 32
Top of Page
Top of Page