2.Krønikebog 32:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og HERREN sendte en Engel, der tilintetgjorde alle Krigere, Høvedsmænd og Hærførere i Assyrerkongens Lejr, saa han med Spot og Spe maatte vende hjem til sit Land. Og da han gik ind i sin Guds Hus, fældede nogle af hans kødelige Frænder ham der med Sværdet.

Norsk (1930)
Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i assyrerkongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land. Og da han engang gikk inn i sin guds hus, kom nogen av hans egne sønner og hugg ham ned der med sverdet.

Svenska (1917)
Då sände HERREN en ängel, som förgjorde alla de tappra stridsmännen och furstarna och hövitsmännen i den assyriske konungens läger, så att han med skam måste draga tillbaka till sitt land. Och när han en gång gick in i sin guds hus, blev han där nedhuggen med svärd av sina egna söner.

King James Bible
And the LORD sent an angel, which cut off all the mighty men of valour, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. And when he was come into the house of his god, they that came forth of his own bowels slew him there with the sword.

English Revised Version
And the LORD sent an angel, which cut off all the mighty men of valour, and the leaders and captains, in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. And when he was come into the house of his god, they that came forth of his own bowels slew him there with the sword.
Bibel Viden Treasury

the Lord

2.Kongebog 19:20,35
Saa sendte Esajas, Amoz's Søn, Bud til Ezekias og lod sige: »Saa siger HERREN, Israels Gud: Din Bøn angaaende Assyrerkongen Sankerib har jeg hørt!«…

Esajas 10:16-18
Derfor sender Herren, Hærskarers HERRE, Svindsot i hans Fedme, og under hans Herlighed luer en Lue som luende Ild;…

Esajas 37:21,36,37
Saa sendte Esajas, Amoz's Søn, Bud til Ezekias og lod sige: »Saa siger HERREN, Israels Gud: Din Bøn angaaende Assyrerkongen Sankerib har jeg hørt!«…

Esajas 42:8
Jeg er HERREN, saa lyder mit Navn. Jeg giver ej andre min Ære, ej Gudebilleder min Pris.

angel

2.Samuel 24:16
Da Engelen udrakte sin Haand mod Jerusalem for at ødelægge det, angrede HERREN det onde, og han sagde til Engelen, som ødelagde Folket »Nu er det nok, drag din Haand tilbage!« HERRENS Engel var da ved Jebusiten Aravnas Tærskeplads.

Salmerne 18:50
du, som kraftig hjælper din Konge og viser din Salvede Miskundhed, David og hans Æt evindelig.

Daniel 3:28
Saa sagde Nebukadnezar: »Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og friede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtraadte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgaa at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

Daniel 6:22
Min Gud sendte sin Engel og lukkede Løvernes Gab, saa de ikke har gjort mig nogen Men, fordi jeg er fundet skyldfri for hans Aasyn og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o Konge!«

Matthæus 13:49,50
Saaledes skal det gaa til ved Verdens Ende. Englene skulle gaa ud og skille de onde fra de retfærdige…

Apostlenes G. 12:23
Men straks slog en Herrens Engel ham, fordi han ikke gav Gud Æren; og han blev fortæret af Orme og udaandede.

cut off all

Job 9:4
Viis af Hjerte og vældig i Kraft hvo trodsede ham og slap vel derfra?

Salmerne 76:5,7,12
De tapre gjordes til Bytte, i Dvale sank de, og Kraften svigted alle de stærke Kæmper.…

the leaders

Esajas 10:8,16-19,33,34
Thi han siger: »Er ej mine Høvedsmænd Konger til Hobe?…

Esajas 17:12-14
Hør Bulder af mange Folkeslag! De buldrer som Havets Bulder. Drøn af Folkefærd! De drøner som vældige Vandes Drøn.…

Esajas 29:5-8
Dine Fjenders Hob skal være som Sandstøv, Voldsmændenes Hob som flyvende Avner. Brat, i et Nu skal det ske:…

Esajas 30:30-33
HERREN lader høre sin Højheds Røst og viser sin Arm, der slaar ned med fnysende Vrede, ædende Lue, Skybrud, skyllende Regn og Hagl.…

Esajas 33:10-12
Nu staar jeg op, siger HERREN, nu vil jeg rejse mig, nu træde frem!…

Esajas 36:9
Hvorledes vil du afslaa et Angreb af en eneste Statholder, en af min Herres ringeste Tjenere? Og du sætter din Lid til Ægypten, til Vogne og Heste?

Aabenbaring 6:15
Og Kongerne paa Jorden og Stormændene og Krigsøverstene og de rige og de vældige og hver Træl og fri skjulte sig i Hulerne og i Bjergenes Kløfter,

Aabenbaring 6:16
og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede!

Aabenbaring 19:17,18
Og jeg saa en Engel staaende i Solen, og han raabte med høj Røst og sagde til alle Fugle, som flyve midt oppe under Himmelen: Kommer og samler eder til Guds store Nadver…

with shame

Salmerne 132:18
Jeg klæder hans Fjender i Skam, men paa ham skal Kronen straale!«

Ordsprogene 11:2
Kommer Hovmod, kommer og Skændsel, men med ydmyge følger der Visdom.

Ordsprogene 16:18
Hovmod gaar forud for Fald, Overmod forud for Snublen.

he was come

2.Kongebog 19:36,37
Da brød Assyrerkongen Sankerib op, vendte hjem og blev siden i Nineve.…

Esajas 37:37,38
Da brød Assyrerkongen Sankerib op, vendte hjem og blev siden i Nineve.…

slew him [heb] made him fall

Links
2.Krønikebog 32:21 Interlinear2.Krønikebog 32:21 Flersprogede2 Crónicas 32:21 Spansk2 Chroniques 32:21 Franske2 Chronik 32:21 Tysk2.Krønikebog 32:21 Kinesisk2 Chronicles 32:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Krønikebog 32
20Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen. 21Og HERREN sendte en Engel, der tilintetgjorde alle Krigere, Høvedsmænd og Hærførere i Assyrerkongens Lejr, saa han med Spot og Spe maatte vende hjem til sit Land. Og da han gik ind i sin Guds Hus, fældede nogle af hans kødelige Frænder ham der med Sværdet. 22Saaledes frelste HERREN Ezekias og Jerusalems Indbyggere af Assyrerkongen Sankeribs Haand og at alle andres og skaffede dem Ro paa alle Kanter.…
Krydshenvisninger
2.Kongebog 19:35
Samme Nat gik HERRENS Engel ud og ihjelslog i Assyrernes Lejr 185 000 Mand; og se, næste Morgen tidlig laa de alle døde.

2.Krønikebog 32:20
Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen.

2.Krønikebog 32:22
Saaledes frelste HERREN Ezekias og Jerusalems Indbyggere af Assyrerkongen Sankeribs Haand og at alle andres og skaffede dem Ro paa alle Kanter.

Salmerne 44:15
Min Skændsel er mig altid i Tanke, og Skam bedækker mit Aasyn

2.Krønikebog 32:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden