Salmerne 90:2
Førend Bjergene fødtes og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til Evighed er du, o Gud!
Bibel Viden Treasury

* before

Job 38:4-6,28,39
Hvor var du, da jeg grundede Jorden? Sig frem, om du har nogen Indsigt!…

Ordsprogene 8:25,26
førend Bjergene sænkedes, før Højene fødtes jeg,…

* or ever

Salmerne 33:9
thi han talede, saa skete det, han bød, saa stod det der.

Salmerne 146:6
som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

* even from

Salmerne 93:2
Din Trone staar fast fra fordum, fra Evighed er du!

Salmerne 102:24-27
Jeg siger: Min Gud, tag mig ikke bort i Dagenes Hælvt! Dine Aar er fra Slægt til Slægt.…

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Esajas 44:6
Saa siger HERREN, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers HERRE: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud.

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Mika 5:2
Og du, du Betlehem-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig skal udgaa mig een til at være Hersker i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds Dage.

Habakkuk 1:12
Er du ikke fra fordum HERREN, min hellige Gud? — Vi skal ej dø — HERRE, har du sat ham til Dommer, givet ham Fuldmagt til Straf?

1.Timotheus 6:15,16
hvilken den salige og alene mægtige, Kongernes Konge og Herrernes Herre skal lade til Syne i sin Tid;…

Hebræerne 1:10-12
Og: »Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.…

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Aabenbaring 1:8
Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

* thou

Esajas 45:22
Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen;

Links
Salmerne 90:2 InterlinearSalmerne 90:2 FlersprogedeSalmos 90:2 SpanskPsaume 90:2 FranskePsalm 90:2 TyskSalmerne 90:2 KinesiskPsalm 90:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 90:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden