Salmerne 90
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Bøn af den Guds Mand Moses. Herre, du var vor Bolig Slægt efter Slægt.1En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. 1En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.
2Førend Bjergene fødtes og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til Evighed er du, o Gud!2Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud. 2Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.
3Mennesket gør du til Støv igen, du siger: »Vend tilbage, I Menneskebørn!«3Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, I menneskebarn! 3Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»
4Thi tusind Aar er i dine Øjne som Dagen i Gaar, der svandt, som en Nattevagt.4For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten. 4Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt.
DANNORSVE
5Du skyller dem bort, de bliver som en Søvn. Ved Morgen er de som Græsset, der gror;5Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Om morgenen er de som det groende gress; 5Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset som frodas;
6ved Morgen gror det og blomstrer, ved Aften er det vissent og tørt.6om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt. 6det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och förvissnar.
7Thi ved din Vrede svinder vi hen, og ved din Harme forfærdes vi.7For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse. 7Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.
8Vor Skyld har du stillet dig for Øje, vor skjulte Brøst for dit Aasyns Lys.8Du har satt våre misgjerninger for dine øine, vår skjulte synd for ditt åsyns lys. 8Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.
9Thi alle vore Dage glider hen i din Vrede, vore Aar svinder hen som et Suk.9For alle våre dager er bortflyktet i din vrede; vi har levd våre år til ende som et sukk. 9Ja, alla våra dagar försvinna genom din förgrymmelse, vi lykta våra år såsom en suck.
DANNORSVE
10Vore Livsdage er halvfjerdsindstyve Aar, og kommer det højt, da firsindstyve. Deres Herlighed er Møje og Slid, thi hastigt gaar det, vi flyver af Sted.10Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted. 10Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.
11Hvem fatter din Vredes Vælde, din Harme i Frygt for dig!11Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever? 11Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?
12At tælle vore Dage lære du os, saa vi kan faa Visdom i Hjertet!12Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet! 12Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.
13Vend tilbage, HERRE! Hvor længe! Hav Medynk med dine Tjenere;13Vend om, Herre! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere! 13HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.
14mæt os aarle med din Miskundhed, saa vi kan fryde og glæde os alle vore Dage.14Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager! 14Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar.
DANNORSVE
15Glæd os det Dagetal, du ydmyged os, det Aaremaal, da vi led ondt!15Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke! 15Giv oss glädje så många dagar som du har plågat oss, så många år som vi hava lidit olycka.
16Lad dit Værk aabenbares for dine Tjenere og din Herlighed over deres Børn!16La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn! 16Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn.
17HERREN vor Guds Livsalighed være over os! Og frem vore Hænders Værk for os, ja frem vore Hænders Værk!17Og Herrens, vår Guds liflighet være over oss, og våre henders gjerning fremme du for oss, ja, våre henders gjerning, den fremme du! 17Och HERRENS, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss våra händers verk; ja, våra händers verk främje du.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 89
Top of Page
Top of Page