Salmerne 90:1
En Bøn af den Guds Mand Moses. Herre, du var vor Bolig Slægt efter Slægt.
Bibel Viden Treasury

A.

2514. B.C.

1490. A Prayer, or, A prayer, being a Psalm of Moses. This Psalm is supposed to have been composed by Moses, when all the generation of the Israelites who had offended God, were sentenced to fail in the wilderness, at the age of seventy or eighty years, except Moses, Caleb, and Joshua.

4.Mosebog 13:1
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:

4.Mosebog 14:1
Da opløftede hele Menigheden sin Røst og brød ud i Klageraab, og Folket græd Natten igennem.

the man

2.Mosebog 33:14-19
Han svarede: »Skal mit Aasyn da vandre med, og skal jeg saaledes føre dig til Maalet?«…

5.Mosebog 33:1
Dette er den Velsignelse, hvormed den Guds Mand Moses velsignede Israel før sin Død.

1.Kongebog 13:1
Og se, paa HERRENS Bud kom en Guds Mand fra Juda til Betel, netop som Jeroboam stod paa Alteret for at tænde Offerild.

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

Lord

Salmerne 71:3
red mig og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse; thi du er min Klippe og Borg!

Salmerne 91:1,9
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,…

5.Mosebog 33:27
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«

Esajas 8:14
Han bliver en Helligdom, en Anstødssten og en Klippe til Fald for begge Israels Huse og en Snare og et Fangegarn for Jerusalems Indbyggere,

Ezekiel 11:16
derfor skal du sige: Saa siger den Herre HERREN: Ja, jeg har ført dem langt bort blandt Folkene og spredt dem i Landene, og kun i ringe Maade var jeg dem en Helligdom i de Lande, hvor de kom hen.

Johannes 6:56
Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.

1.Johannes 4:16
Og vi have erkendt og troet den Kærlighed, som Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.

all generations.

Salmerne 89:1
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.

Links
Salmerne 90:1 InterlinearSalmerne 90:1 FlersprogedeSalmos 90:1 SpanskPsaume 90:1 FranskePsalm 90:1 TyskSalmerne 90:1 KinesiskPsalm 90:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 89:52
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden