Salmerne 17:4
Ej synded min Mund, hvad end Mennesker gjorde; ved dine Læbers Ord vogted jeg mig for Voldsmænds Veje;
Bibel Viden Treasury

works

Salmerne 14:1-3
Til Sangmesteren. Af David. Daarerne siger i Hjertet: »Der er ingen Gud!« Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.…

1.Mosebog 6:5,11
Men HERREN saa, at Menneskenes, Ondskab tog til paa Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.…

Job 15:16
hvad da den stygge, den onde, Manden, der drikker Uret som Vand!

Job 31:33
Har jeg skjult mine Synder, som Mennesker gør, saa jeg dulgte min Brøde i Brystet

1.Korinther 3:3
thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?

1.Peter 4:2,3
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.…

word

Salmerne 119:9-11
Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.…

Ordsprogene 2:10-15
Thi Visdom kommer i dit Hjerte, og Kundskab er liflig for din Sjæl;…

Matthæus 4:4,7,10
Men han svarede og sagde: »Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgaar igennem Guds Mund.«…

Johannes 17:17
Hellige dem i Sandheden; dit Ord er Sandhed.

Efeserne 6:17
og tager imod Frelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord,

Jakob 1:18
Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.

Aabenbaring 12:11
Og de have overvundet ham i Kraft af Lammets Blod og i Kraft af deres Vidnesbyrds Ord; og de elskede ikke deres Liv, lige til Døden.

destroyer

1.Peter 5:8
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

Aabenbaring 9:11
De have Afgrundens Engel til Konge over sig; hans Navn er paa Hebraisk Abaddon, og paa Græsk har han Navnet Apollyon.

Links
Salmerne 17:4 InterlinearSalmerne 17:4 FlersprogedeSalmos 17:4 SpanskPsaume 17:4 FranskePsalm 17:4 TyskSalmerne 17:4 KinesiskPsalm 17:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 17:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden