Salmerne 73:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor har de Hovmod til Halssmykke, Vold er Kappen, de svøber sig i.

Norsk (1930)
Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon.

Svenska (1917)
Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem.

King James Bible
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.

English Revised Version
Therefore pride is as a chain about their neck; violence covereth them as a garment.
Bibel Viden Treasury

therefore

5.Mosebog 8:13,14
og dit Hornkvæg og Smaakvæg øges, og dit Sølv og Guld øges, og alt, hvad du ejer, øges,…

5.Mosebog 32:15
Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod haant om sin Frelses Klippe.

Ester 3:1,5,6
Nogen Tid efter gav Kong Ahasverus Agagiten Haman, Hammedatas Søn, en høj Stilling og udmærkede ham og gav ham Forsædet blandt alle Fyrsterne, som var hos ham.…

Ester 5:9-11
Haman gik glad og vel til Mode derfra den Dag. Men da Haman saa Mordokaj i Kongens Port, og han hverken rejste sig op eller rørte sig af Pletten for ham, opfyldtes han af Vrede mod Mordokaj.…

Job 21:7-15
De gudløse, hvorfor lever de, bliver gamle, ja vokser i Kraft?…

Prædikeren 8:11
Fordi den onde Gerning ikke i Hast rammes af Dommen faar Menneskenes Hjerte Mod til at gøre det onde,

Jeremias 48:11,29
Moab var tryg fra sin Ungdom, laa roligt paa sin Bærme; det hældtes ikke fra Fad til Fad og vandrede ikke i Landflygtighed; derfor holdt det sin Smag, og dets Duft tabte sig ikke.…

Ezekiel 28:2-5
Menneskesøn, sig til Tyrus's Fyrste: Saa siger den Herre HERREN: Fordi dit Hjerte hovmoder sig og du siger: »Jeg er en Gud, paa et Gudesæde sidder jeg midt ude i Havet!« skønt du er et Menneske og ingen Gud, og fordi du føler dig i Hjertet som en Gud;…

Daniel 4:30
udbrød han: »Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til Kongesæde ved min vældige Magt, min Herlighed til Ære?«

as a chain

Dommer 8:26
Vægten af Guldringene, som han havde bedt om, udgjorde 1700 Sekel Guld bortset fra Halvmaanerne, Ørenringene og Purpurklæderne, som Midjaniterkongerne bar, og Kæderne paa Kamelernes Halse.

Ordsprogene 1:9
thi begge er en yndig Krans til dit Hoved og Kæder til din Hals.

Højsangen 4:9
Du har fanget mig, min Søster, min Brud, du har fanget mig med et af dine Blikke, med en af din Halses Kæder.

Esajas 3:19
Perler, Armbaand, Flor,

Ezekiel 16:11
jeg smykkede dig, lagde Spange om dine Arme og Kæde om din Hals,

violence

Ordsprogene 3:31
Misund ikke en Voldsmand, græm dig aldrig over hans Veje;

Ordsprogene 4:17
Thi de æder Gudløsheds Brød og drikker Urettens Vin.

Mika 2:1,2
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.…

Mika 3:5
Saa siger HERREN om Profeterne, de, som vildleder mit Folk, de, som raaber om Fred, naar kun de faar noget at tygge, men ypper Krig med den, der intet giver dem i Munden:

Jakob 5:4-6
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.…

covereth

Salmerne 109:18,29
Han tage Forbandelse paa som en Klædning, den komme som Vand i hans Bug, som Olie ind i hans Ben;…

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

Links
Salmerne 73:6 InterlinearSalmerne 73:6 FlersprogedeSalmos 73:6 SpanskPsaume 73:6 FranskePsalm 73:6 TyskSalmerne 73:6 KinesiskPsalm 73:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 73
5de kender ikke til menneskelig Nød, de plages ikke som andre. 6Derfor har de Hovmod til Halssmykke, Vold er Kappen, de svøber sig i. 7Deres Brøde udgaar af deres Indre, Hjertets Tanker bryder igennem.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 41:42
Og Farao tog Seglringen af sin Haand og satte den paa Josefs, klædte ham i fine Linnedklæder og hængte Guldkæden om hans Hals:

Salmerne 10:2
Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder;

Salmerne 109:18
Han tage Forbandelse paa som en Klædning, den komme som Vand i hans Bug, som Olie ind i hans Ben;

Salmerne 109:19
den blive en Dragt, han tager paa, et Bælte, han altid bærer!

Ordsprogene 1:9
thi begge er en yndig Krans til dit Hoved og Kæder til din Hals.

Malakias 2:16
Thi jeg hader Skilsmisse, siger HERREN, Israels Gud, og at man hyller sin Klædning i Uret, siger Hærskarers HERRE. Saa tag eder i Vare for eders Aands Skyld og vær ikke troløse!

Salmerne 73:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden