Salmerne 51:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Offer for Gud er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt, sønderknust Hjerte agter du ikke ringe, o Gud.

Norsk (1930)
Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

Svenska (1917)
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

King James Bible
The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

English Revised Version
The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
Bibel Viden Treasury

sacrifices

Salmerne 107:22
og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynde hans Gerninger.

Markus 12:33
Og at elske ham af hele sit Hjerte og af hele sin Forstand og af hele sin Styrke og at elske sin Næste som sig selv, det er mere end alle Brændofrene og Slagtofrene.«

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

a broken spirit

Salmerne 34:18
HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Aand er brudt.

Salmerne 147:3
han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Saar;

2.Kongebog 22:19
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for HERREN, da du hørte, hvad jeg har talet mod dette Sted og dets Indbyggere, at de skal blive til Rædsel og Forbandelse, og efterdi du sønderrev dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Esajas 61:1-3
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,…

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Ezekiel 9:3,4,6
Men Israels Guds Herlighed havde hævet sig fra Keruberne, som den hvilede paa, og flyttet sig hen til Templets Tærskel; og han raabte til Manden i det linnede Klædebon og med Skrivetøjet ved Lænden,…

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Lukas 18:11-14
Farisæeren stod og bad ved sig selv saaledes: Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre Mennesker, Røvere, uretfærdige, Horkarle, eller ogsaa som denne Tolder.…

thou

Salmerne 22:24
Thi han foragtede ikke, forsmaaede ikke den armes Raab, skjulte ikke sit Aasyn for ham, men hørte, da han raabte til ham!«

Salmerne 102:17
han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.

2.Krønikebog 33:12,13
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

Amos 5:21
Jeg hader, forsmaar eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,

Lukas 7:39-50
Men da Farisæeren, som havde indbudt ham, saa det, sagde han ved sig selv: »Dersom denne var en Profet, vidste han, hvem og hvordan en Kvinde denne er, som rører ved ham, at hun er en Synderinde.«…

Lukas 15:2-7,10,21-32
Og baade Farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Denne tager imod Syndere og spiser med dem.«…

Links
Salmerne 51:17 InterlinearSalmerne 51:17 FlersprogedeSalmos 51:17 SpanskPsaume 51:17 FranskePsalm 51:17 TyskSalmerne 51:17 KinesiskPsalm 51:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 51
16Thi i Slagtoffer har du ikke Behag, og gav jeg et Brændoffer, vandt det dig ikke. 17Offer for Gud er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt, sønderknust Hjerte agter du ikke ringe, o Gud. 18Gør vel i din Naade mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!…
Krydshenvisninger
1.Samuel 15:22
Men Samuel sagde: »Mon HERREN har lige saa meget Behag i Brændofre og Slagtofre som i Lydighed mod HERRENS Høst? Nej, at adlyde er mere værd end Slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end Væderfedt;

2.Kongebog 22:19
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for HERREN, da du hørte, hvad jeg har talet mod dette Sted og dets Indbyggere, at de skal blive til Rædsel og Forbandelse, og efterdi du sønderrev dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Salmerne 34:18
HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Aand er brudt.

Salmerne 147:3
han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Saar;

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Hoseas 14:2
Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær naadig! Vi betaler med Læbernes Frugt.

Joel 2:13
Sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til HERREN eders Gud! Thi naadig og barmhjertig er han, langmodig og rig paa Miskundhed, han angrer det onde.

Mika 6:6
»Med hvad skal jeg møde HERREN, bøje mig for Højhedens Gud? Skal jeg møde ham med Brændofre, møde med aargamle Kalve?

Malakias 3:4
at Judas og Jerusalems Offergave maa være HERREN liflig som i fordums Dage, i henrundne Aar.

Salmerne 51:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden