Salmerne 15:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ej laaner Penge ud mod Aager og ej tager Gave mod skyldfri. Hvo saaledes gør, skal aldrig rokkes.

Norsk (1930)
den som ikke låner sine penger ut mot rente* og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.

Svenska (1917)
den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.

King James Bible
He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.

English Revised Version
He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.
Bibel Viden Treasury

putteth

2.Mosebog 22:25
Naar du laaner Penge til en fattig Mand af mit Folk i dit Nabolag, maa du ikke optræde som en Aagerkarl over for ham. I maa ikke tage Renter af ham.

3.Mosebog 25:35-37
Naar din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og ikke kan bjærge Livet, skal du holde ham oppe; som fremmed og indvandret skal han leve hos dig.…

5.Mosebog 23:19,20
Du maa ikke tage Rente af din Broder, hverken af Penge, Fødevarer eller andet, som man kan tage Rente af.…

Nehemias 5:2-5,7-13
Nogle sagde: »Vore Sønner og Døtre maa vi give i Pant for at faa Korn til Livets Ophold!«…

Ezekiel 18:8,17
ikke laaner ud mod Aager eller tager Opgæld, men holder sin Haand fra Uret, fælder redelig Dom Mand og Mand imellem,…

Ezekiel 22:12
I dig tager man Gave for at udøse Blod; du tager Aager og Opgæld, voldelig øver du Svig mod din Næste; og mig glemmer du, lyder det fra den Herre HERREN.

nor taketh

2.Mosebog 23:7,8
Hold dig fra en uretfærdig Sag; og den, som er uskyldig og har Ret, maa du ikke berøve Livet; nej, du maa ikke skaffe den Ret, som har Uret.…

5.Mosebog 16:19
Du maa ikke bøje Retten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd blinde og forplumrer de retfærdiges Sag.

Esajas 33:15
Den, der vandrer i Retfærd og taler oprigtigt, ringeagter Vinding, vundet ved Uret, vægrer sig ved at tage mod Gave, tilstopper Øret over for Blodraad og lukker Øjnene over for det onde —

Mika 7:3
Deres Hænder er flinke til ondt, Fyrsten kræver, Dommeren er villig for Betaling; Stormanden nævner, hvad han begærer; og derefter snor de det sammen.

Matthæus 26:15
og sagde: »Hvad ville I give mig, saa skal jeg forraade ham til eder?« Men de betalte ham tredive Sølvpenge.

Matthæus 27:3-5
Da nu Judas, som forraadte ham, saa, at han var bleven domfældt, fortrød han det og bragte de tredive Sølvpenge tilbage til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde:…

He that doeth

Salmerne 16:8
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

Salmerne 55:22
Kast din Byrde paa HERREN, saa sørger han for dig, den retfærdige lader han ikke i Evighed rokkes.

Salmerne 106:3
Salige de, der holder paa Ret, som altid øver Retfærdighed!

Salmerne 112:6
thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;

Ordsprogene 12:3
Ingen staar fast ved Gudløshed, men retfærdiges Rod skal aldrig rokkes.

Ezekiel 18:27
Men naar en gudløs vender sig fra den Gudløshed, han har øvet, og gør Ret og Skel, skal han holde sin Sjæl i Live.

Matthæus 7:21-25
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.…

Jakob 1:22-25
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.…

2.Peter 1:10,11
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.…

Links
Salmerne 15:5 InterlinearSalmerne 15:5 FlersprogedeSalmos 15:5 SpanskPsaume 15:5 FranskePsalm 15:5 TyskSalmerne 15:5 KinesiskPsalm 15:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 15
4som agter den forkastede ringe, men ærer dem, der frygter HERREN, ej bryder Ed, han svor til egen Skade, 5ej laaner Penge ud mod Aager og ej tager Gave mod skyldfri. Hvo saaledes gør, skal aldrig rokkes.
Krydshenvisninger
2.Peter 1:10
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.

2.Mosebog 22:25
Naar du laaner Penge til en fattig Mand af mit Folk i dit Nabolag, maa du ikke optræde som en Aagerkarl over for ham. I maa ikke tage Renter af ham.

2.Mosebog 23:8
Tag ikke mod Bestikkelse, thi Bestikkelse gør den seende blind og fordrejer Sagen for dem, der har Ret.

3.Mosebog 25:36
Du maa ikke tage Rente eller Opgæld af ham, men du skal frygte din Gud og lade din Broder leve hos dig;

5.Mosebog 16:19
Du maa ikke bøje Retten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd blinde og forplumrer de retfærdiges Sag.

5.Mosebog 23:19
Du maa ikke tage Rente af din Broder, hverken af Penge, Fødevarer eller andet, som man kan tage Rente af.

5.Mosebog 23:20
Af Udlændinge maa du tage Rente, men ikke af din Broder, hvis HERREN din Gud skal velsigne dig i alt, hvad du tager dig for i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.

5.Mosebog 27:25
»Forbandet enhver, som lader sig købe til at myrde en uskyldig!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Salmerne 26:10
i hvis Hænder er Skændselsdaad, hvis højre er fuld af Bestikkelse.

Salmerne 55:22
Kast din Byrde paa HERREN, saa sørger han for dig, den retfærdige lader han ikke i Evighed rokkes.

Salmerne 112:6
thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;

Ordsprogene 10:25
Naar Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige staar paa evig Grund.

Ezekiel 18:8
ikke laaner ud mod Aager eller tager Opgæld, men holder sin Haand fra Uret, fælder redelig Dom Mand og Mand imellem,

Salmerne 15:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden