Salmerne 135
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! Pris HERRENS Navn, pris det, I HERRENS Tjenere,1Halleluja! Lov Herrens navn, lov, I Herrens tjenere, 1Halleluja! Loven HERRENS namn, loven det, i HERRENS tjänare,
2som staar i HERRENS Hus, i vor Guds Huses Forgaarde!2I som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus! 2I som stån i HERRENS hus, i gårdarna till vår Guds hus.
3Pris HERREN, thi god er HERREN, lovsyng hans Navn, thi lifligt er det.3Lov Herren! for Herren er god, lovsyng hans navn! for det er liflig. 3Loven HERREN, ty HERREN är god, lovsjungen hans namn, ty det är ljuvligt.
4Thi HERREN udvalgte Jakob, Israel til sin Ejendom.4For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom. 4Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.
DANNORSVE
5Ja, jeg ved, at HERREN er stor, vor Herre er større end alle Guder.5Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre større enn alle guder. 5Ty jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är förmer än alla gudar.
6HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og paa Jorden, i Have og alle Verdensdyb.6Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp, 6HERREN kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup;
7Han lader Skyer stige op fra Jordens Ende, faar Lynene til at give Regn, sender Stormen ud fra sine Forraadskamre;7han som lar regnskyer stige op fra jordens ende, gjør lyn til regn, fører vind ut av sine forrådshus, 7han som låter regnskyar stiga upp från jordens ända, han som låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum;
8han, som slog Ægyptens førstefødte, baade Mennesker og Kvæg,8han som slo de førstefødte i Egypten, både mennesker og fe. 8han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap;
9og sendte Tegn og Undere i din Midte, Ægypten, mod Farao og alle hans Folk;9som sendte tegn og under midt i dig, Egypten, mot Farao og mot alle hans tjenere, 9han som sände tecken och under över dig, Egypten, över Farao och alla hans tjänare;
DANNORSVE
10han, som fældede store Folk og vog saa mægtige Konger,10han som slo mange hedningefolk og drepte mektige konger, 10han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar:
11Amoriternes Konge Sihon og Basans Konge Og og alle Kana'ans Riger11Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana'ans kongeriker, 11Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanaans riken,
12og gav deres Land i Eje, i Eje til Israel, hans Folk.12og gav deres land til arv, gav Israel, sitt folk, det til arv. 12och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel.
13HERRE, dit Navn er evigt, din Ihukommelse, HERRE, fra Slægt til Slægt,13Herre, ditt navn blir til evig tid, Herre, ditt minne fra slekt til slekt. 13HERRE, ditt namn varar evinnerligen, HERRE, din åminnelse från släkte till släkte.
14thi Ret skaffer HERREN sit Folk og ynkes over sine Tjenere.14For Herren skal dømme sitt folk, og han skal miskunne sig over sine tjenere. 14Ty HERREN skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig.
DANNORSVE
15Folkenes Billeder er Sølv og Guld, Værk af Menneskehænder;15Hedningenes avguder er sølv og gull, et verk av menneskers hender. 15Hedningarnas avgudar äro silver och guld, verk av människohänder.
16de har Mund, men taler ikke, Øjne, men ser dog ej;16De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke; 16De hava mun och tala icke, de hava ögon och se icke,
17de har Ører, men hører ikke, ej heller er der Aande i deres Mund.17de har ører, men hører ikke, og det er ikke nogen ånde i deres munn. 17de hava öron och lyssna icke till, och ingen ande är i deras mun.
18Som dem skal de, der laved dem, blive enhver, som stoler paa dem.18Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem. 18De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja, alla som förtrösta på dem.
19Lov HERREN, Israels Hus, lov HERREN, Arons Hus,19Israels hus, lov Herren! Arons hus, lov Herren! 19I av Israels hus, loven HERREN; I av Arons hus, loven HERREN;
DANNORSVE
20lov HERREN, Levis Hus, lov HERREN, I, som frygter HERREN!20Levis hus, lov Herren! I som frykter Herren, lov Herren! 20I av Levis hus, loven HERREN; I som frukten HERREN, loven HERREN.
21Fra Zion være HERREN lovet, han, som bor i Jerusalem!21Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja! 21Lovad vare HERREN från Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 134
Top of Page
Top of Page