Salmerne 125:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men dem, der slaar ind paa Krogveje, dem bortdrive HERREN tillige med Udaadsmænd. Fred over Israel!

Norsk (1930)
Men dem som bøier av til sine krokete veier, skal Herren la fare sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel!

Svenska (1917)
Men dem som vika av på vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel!

King James Bible
As for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.

English Revised Version
But as for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them forth with the workers of iniquity. Peace be upon Israel.
Bibel Viden Treasury

as for such

Salmerne 40:4
Salig den Mand, der sætter sin Lid til HERREN, ej vender sig til hovmodige eller dem, der hælder til Løgn.

Salmerne 101:3
paa Niddingsdaad lader jeg aldrig mit Øje hvile. Jeg hader den, der gør ondt, han er ej i mit Følge;

1.Krønikebog 10:13,14
Saaledes døde Saul for den Utroskabs Skyld, han havde vist HERREN, fordi han ikke havde givet Agt paa HERRENS Ord, ogsaa fordi han havde adspurgt en Aand for at faa et Raad…

Ordsprogene 14:14
Af sine Veje mættes den frafaldne, af sine Gerninger den, som er god.

Jeremias 2:19
Lad din Ulykke gøre dig klog og lær af dit Frafald, kend og se, hvor ondt og bittert det er, at du svigted HERREN din Gud; Frygt for mig findes ikke hos dig, saa lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE.

Sefanias 1:6
og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej raadspørger HERREN.

Hebræerne 10:38
Men min retfærdige skal leve af Tro; og dersom han unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i ham.«

crooked

Ordsprogene 2:15
de, som gaar krogede Stier og følger bugtede Spor —

Esajas 59:8
de kender ej Fredens Veje, der er ingen Ret i deres Spor; de gør sig krogede Stier; Fred kender ingen, som træder dem.

Filipperne 2:15
for at I maa blive udadlelige og rene, Guds ulastelige Børn, midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvilke I vise eder som Himmellys i Verden,

with the workers

Matthæus 7:23
Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig, I, som øve Uret!

Matthæus 24:48-51
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,…

peace

Salmerne 128:6
og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!

Esajas 54:10,13
Om ogsaa Bjergene viger, om ogsaa Højene rokkes, min Kærlighed viger ej fra dig, min Fredspagt rokkes ikke, saa siger HERREN, din Forbarmer.…

Ezekiel 37:26
Jeg slutter en Fredspagt med dem, en evig Pagt skal det være; og jeg gør dem mangfoldige og sætter min Helligdom i deres Midte evindelig;

Hoseas 2:18
Paa hin Dag slutter jeg en Pagt for dem med Markens Dyr og Himmelens Fugle og Jordens Kryb; Bue, Sværd og Stridsvaaben sønderbryder jeg i Landet, og jeg lader dem bo trygt.

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Galaterne 6:16
Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

1.Peter 1:2
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!

Links
Salmerne 125:5 InterlinearSalmerne 125:5 FlersprogedeSalmos 125:5 SpanskPsaume 125:5 FranskePsalm 125:5 TyskSalmerne 125:5 KinesiskPsalm 125:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 125
4HERRE, vær god mod de gode, de oprigtige af Hjertet; 5men dem, der slaar ind paa Krogveje, dem bortdrive HERREN tillige med Udaadsmænd. Fred over Israel!
Krydshenvisninger
Galaterne 6:16
Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

Job 23:11
Min Fod har holdt fast ved hans Spor, hans Vej har jeg fulgt, veg ikke derfra,

Salmerne 40:4
Salig den Mand, der sætter sin Lid til HERREN, ej vender sig til hovmodige eller dem, der hælder til Løgn.

Salmerne 92:7
Spirer de gudløse end som Græsset, blomstrer end alle Udaadsmænd, er det kun for at lægges øde for stedse,

Salmerne 94:4
De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;

Salmerne 101:3
paa Niddingsdaad lader jeg aldrig mit Øje hvile. Jeg hader den, der gør ondt, han er ej i mit Følge;

Salmerne 128:6
og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!

Ordsprogene 2:15
de, som gaar krogede Stier og følger bugtede Spor —

Esajas 59:8
de kender ej Fredens Veje, der er ingen Ret i deres Spor; de gør sig krogede Stier; Fred kender ingen, som træder dem.

Jeremias 18:10
men gør det saa, hvad der er ondt i mine Øjne, idet det ikke hører min Røst, angrer jeg det gode, jeg havde lovet at gøre det.

Ezekiel 3:20
Og naar en retfærdig vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, og jeg lægger Anstød for ham, saa han dør, og du ikke har advaret ham, saa dør han for sin Synd, og den Retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans Blod vil jeg kræve af din Haand.

Salmerne 125:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden