Hebræerne 10:38
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men min retfærdige skal leve af Tro; og dersom han unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i ham.«

Norsk (1930)
men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.

Svenska (1917)
och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».

King James Bible
Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.

English Revised Version
But my righteous one shall live by faith: And if he shrink back, my soul hath no pleasure in him.
Bibel Viden Treasury

the just.

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Galaterne 3:11
Men at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved Lov, er aabenbart, thi »den retfærdige skal leve af Tro.«

but.

Hebræerne 10:26,27
Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,…

Hebræerne 6:4-6
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand…

Salmerne 85:8
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

Ezekiel 3:20
Og naar en retfærdig vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, og jeg lægger Anstød for ham, saa han dør, og du ikke har advaret ham, saa dør han for sin Synd, og den Retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans Blod vil jeg kræve af din Haand.

Ezekiel 18:24
Men naar den retfærdige vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, lignende Vederstyggeligheder, som den gudløse øver, saa skal ingen af de retfærdige Gerninger, han har gjort tilregnes ham; for den Troløshed, han øvede, og den Synd, han gjorde, skal han dø.

Sefanias 1:6
og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej raadspørger HERREN.

Matthæus 12:43-45
Men naar den urene Aand er faren ud af Mennesket, vandrer den igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke.…

Matthæus 13:21
Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks.

2.Peter 2:19-22
og love dem Frihed, skønt de selv ere Fordærvelsens Trælle; thi man er Træl af det, som man er overvunden af.…

1.Johannes 2:19
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.

my.

Salmerne 5:4
Thi du er ikke en Gud, der ynder Ugudelighed, den onde kan ikke gæste dig,

Salmerne 147:11
HERREN har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier paa hans Miskundhed.

Salmerne 149:4
thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

Esajas 42:1
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.

Malakias 1:10
Vilde dog en af eder lukke Dørene, saa I ikke til ingen Gavn skulde gøre Ild paa mit Alter! Jeg bryder mig ikke om eder, siger Hærskarers HERRE, og ønsker ikke Offergaver af eders Haand.

Matthæus 12:18
»Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret.

1.Thessaloniker 2:15
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,

Links
Hebræerne 10:38 InterlinearHebræerne 10:38 FlersprogedeHebreos 10:38 SpanskHébreux 10:38 FranskeHebraeer 10:38 TyskHebræerne 10:38 KinesiskHebrews 10:38 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
37Thi »der er endnu kun en saare liden Stund, saa kommer han, der skal komme, og han vil ikke tøve. 38Men min retfærdige skal leve af Tro; og dersom han unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i ham.« 39Men vi ere ikke af dem, som unddrage sig, til Fortabelse, men af dem, som tro, til Sjælens Frelse,
Krydshenvisninger
Ezekiel 33:13
Naar jeg siger til den retfærdige: »Du skal visselig leve!« og han stoler paa sin Retfærdighed og øver Uret, saa skal intet af hans Retfærdighed tilregnes ham, men han skal dø for den Uret, han øver.

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Galaterne 3:11
Men at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved Lov, er aabenbart, thi »den retfærdige skal leve af Tro.«

Hebræerne 10:39
Men vi ere ikke af dem, som unddrage sig, til Fortabelse, men af dem, som tro, til Sjælens Frelse,

Jakob 5:6
I domfældte, I dræbte den retfærdige; han staar eder ikke imod.

Hebræerne 10:37
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden