Malakias 3:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner.

Norsk (1930)
for jeg, Herren, har ikke forandret mig, og I, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.

Svenska (1917)
Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:

King James Bible
For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed.

English Revised Version
For I the LORD change not; therefore ye, O sons of Jacob, are not consumed.
Bibel Viden Treasury

I am.

1.Mosebog 15:7,18
Derpaa sagde han til ham: »Jeg er HERREN, som førte dig bort fra Ur-Kasdim for at give dig dette Land i Eje!«…

1.Mosebog 22:16
»Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra HERREN: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din Søn, din eneste, for mig,

2.Mosebog 3:14,15
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Saaledes skal du sige til Israeliterne: JEG ER har sendt mig til eder!«…

Nehemias 9:7,8
Du er Gud HERREN, der udvalgte Abram og førte ham bort fra Ur-Kasdim og gav ham Navnet Abraham;…

Esajas 41:13
Thi jeg, som er HERREN din Gud, jeg griber din Haand, siger til dig: Frygt kun ikke, jeg er din Hjælper.

Esajas 42:5-8
Saa siger Gud HERREN, som skabte og udspændte Himlen, udbredte Jorden med dens Grøde, gav Folkene paa den Aandedræt og dem, som vandrer der, Aande.…

Esajas 43:11,12
jeg, jeg alene er HERREN, uden mig er der ingen Frelser.…

Esajas 44:6
Saa siger HERREN, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers HERRE: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud.

Esajas 45:5-8
HERREN er jeg, ellers ingen, uden mig er der ingen Gud; jeg omgjorder dig, endskønt du ej kender mig,…

Jeremias 32:27
Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for underfuldt?

Hoseas 11:9
Jeg fuldbyrder ikke min Harmglød, gør ej Efraim til intet igen. Thi Gud er jeg, ikke et Menneske, hellig udi din Midte, med Vredesglød kommer jeg ikke.

I change not.

4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

1.Samuel 15:29
Visselig, han, som er Israels Herlighed, lyver ikke, ej heller angrer han; thi han er ikke et Menneske, at han skulde angre!«

Salmerne 102:26
de falder, men du bestaar, alle slides de op som en Klædning;

Hebræerne 6:18
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,

Hebræerne 13:8
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Jakob 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Aabenbaring 1:8
Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

Aabenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, Begyndelsen og Enden.

therefore.

Salmerne 78:38,57
Og dog er han barmhjertig, han tilgiver Misgerning, lægger ej øde, hans Vrede lagde sig Gang paa Gang, han lod ikke sin Harme fuldt bryde frem;…

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Salmerne 105:7-10
Han, HERREN, er vor Gud, hans Domme naar ud over Jorden;…

Esajas 40:28-31
Ved du, hørte du ikke, at HERREN er en evig Gud, den vide Jord har han skabt? Han trættes og mattes ikke, hans Indsigt udgrundes ikke;…

Klagesangene 3:22,23
HERRENS Miskundhed er ikke til Ende, ikke brugt op,…

Romerne 5:10
Thi naar vi, da vi vare Fjender, bleve forligte med Gud ved hans Søns Død, da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne forligte, frelses ved hans Liv,

Romerne 8:28-32
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

Romerne 11:28,29
Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders Skyld, men efter Udvælgelsen ere de elskede for Fædrenes Skyld;…

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

Links
Malakias 3:6 InterlinearMalakias 3:6 FlersprogedeMalaquías 3:6 SpanskMalachie 3:6 FranskeMaleachi 3:6 TyskMalakias 3:6 KinesiskMalachi 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 3
6Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner. 7Siden eders Fædres Dage er I afveget fra mine Bud og har ikke holdt dem. Vend om til mig, saa vil jeg vende om til eder, siger Hærskarers HERRE. Og I spørger: »Hvorledes skal vi vende os?«…
Krydshenvisninger
Jakob 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

Salmerne 102:27
som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine Aar faar aldrig Ende!

Klagesangene 3:22
HERRENS Miskundhed er ikke til Ende, ikke brugt op,

Daniel 6:26
Hermed byder jeg, at man, saa vidt mit Rige strækker sig, skal frygte og bæve for Daniels Gud. Thi han er den levende Gud og bliver i Evighed; hans Rige kan ikke forgaa, og hans Herredømme er uden Ende.

Habakkuk 1:12
Er du ikke fra fordum HERREN, min hellige Gud? — Vi skal ej dø — HERRE, har du sat ham til Dommer, givet ham Fuldmagt til Straf?

Malakias 3:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden