3.Mosebog 26:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvis I følger mine Anordninger og holder mine Bud og handler efter dem,

Norsk (1930)
Dersom I vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem,

Svenska (1917)
Om I vandren efter mina stadgar och hållen mina bud och gören efter dem,

King James Bible
If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;

English Revised Version
If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;
Bibel Viden Treasury

3.Mosebog 18:4,5
Efter mine Lovbud skal I handle, og mine Anordninger skal I holde, saa I vandrer efter dem; jeg er HERREN eders Gud!…

5.Mosebog 11:13-15
Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag paalægger eder, saa I elsker HERREN eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl,…

5.Mosebog 28:1-14
Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag paalægger dig, saa vil HERREN din Gud sætte dig højt over alle Folk paa Jorden;…

Josva 23:14,15
Se, jeg gaar nu al Støvets Gang; saa betænk da med hele eders Hjerte og hele eders Sjæl, at ikke eet af alle de gode Ord, HERREN eders Gud talede til eder, faldt til Jorden; alle sammen er de gaaet i Opfyldelse for eder; ikke eet Ord deraf faldt til Jorden.…

Dommer 2:1,2
HERRENS Engel drog fra Gilgal op til Betel. Og han sagde: »Jeg førte eder op fra Ægypten og bragte eder ind i det Land, jeg tilsvor eders Fædre. Og jeg sagde: Jeg vil i Evighed ikke bryde min Pagt med eder!…

Salmerne 81:12-16
Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres egne Raad.…

Esajas 1:19
Lyder I villigt, skal I æde Landets Goder;

Esajas 48:18,19
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,…

Matthæus 7:24,25
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,…

Romerne 2:7-10
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;…

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

Links
3.Mosebog 26:3 Interlinear3.Mosebog 26:3 FlersprogedeLevítico 26:3 SpanskLévitique 26:3 Franske3 Mose 26:3 Tysk3.Mosebog 26:3 KinesiskLeviticus 26:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
3.Mosebog 26
2Mine Sabbater skal I holde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er HERREN! 3Hvis I følger mine Anordninger og holder mine Bud og handler efter dem, 4vil jeg give eder den Regn, I behøver, til sin Tid, Landet skal give sin Afgrøde, og Markens Træer skal give deres Frugt.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 23:25
I skal dyrke HERREN eders Gud, saa vil jeg velsigne dit Brød og dit Vand og holde Sygdomme borte fra dig.

5.Mosebog 7:12
Naar I nu hører disse Lovbud og holder dem og handler efter dem, saa skal HERREN din Gud til Løn derfor holde fast ved den Pagt og den Miskundhed, han tilsvor dine Fædre.

5.Mosebog 11:13
Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag paalægger eder, saa I elsker HERREN eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl,

5.Mosebog 28:1
Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag paalægger dig, saa vil HERREN din Gud sætte dig højt over alle Folk paa Jorden;

Jeremias 11:4
som jeg bød eders Fædre holde, dengang jeg førte dem ud af Ægypten, af Jernovnen, idet jeg sagde: »Hør min Røst og gør alt, hvad jeg paalægger eder, saa skal I være mit Folk, og jeg vil være eders Gud

Zakarias 8:12
jeg udsaar Fred, Vinstokken skal give sin Frugt, Jorden sin Afgrøde og Himmelen sin Dug, og jeg giver det tiloversblevne af dette Folk det alt sammen i Eje.

Malakias 3:10
Bring hele Tienden til Forraadshuset, saa der kan være Mad i mit Hus; sæt mig paa Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke aabner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmaal.

3.Mosebog 26:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden