Galaterne 3:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive Aar senere, ikke gøre ugyldig, saa at den skulde gøre Forjættelsen til intet.

Norsk (1930)
Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt fire hundre og tretti år efter, ugyldig, så den skulde gjøre løftet til intet.

Svenska (1917)
Vad jag alltså vill säga är detta: Ett förordnande som Gud redan hade givit gällande kraft kan icke genom en lag, som utgavs fyra hundra trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet.

King James Bible
And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.

English Revised Version
Now this I say; A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.
Bibel Viden Treasury

this.

Galaterne 5:16
Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.

1.Korinther 1:12
Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.

1.Korinther 7:29
Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at herefter baade de, der have Hustruer, skulle være, som om de ingen have,

1.Korinther 10:19
Hvad siger jeg da? At Afgudsofferkød er noget? eller at en Afgud er noget?

2.Korinther 9:6
Men dette siger jeg: Den, som saar sparsomt, skal ogsaa høste sparsomt, og den, som saar med Velsignelser, skal ogsaa høste med Velsignelser.

Efeserne 4:17
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,

Kolossenserne 2:4
Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale.

the covenant.

1.Mosebog 15:18
Paa den Dag sluttede HERREN Pagt med Abram, idet han sagde: »Dit Afkom giver jeg dette Land fra Ægyptens Bæk til den store Flod, Eufratfloden,

1.Mosebog 17:7,8,19
Jeg opretter min Pagt mellem mig og dig og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt, og det skal være en evig Pagt, at jeg vil være din Gud og efter dig dit Afkoms Gud;…

Lukas 1:68-79
»Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk…

Johannes 1:17
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

Johannes 8:56-58
Abraham, eders Fader, frydede sig til at se min Dag, og han saa den og glædede sig.«…

Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,

2.Korinther 1:20
Thi saa mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor faa de ogsaa ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os.

Hebræerne 11:13,17-19,39,40
I Tro døde alle disse uden at have opnaaet Forjættelserne; men de saa dem langt borte og hilsede dem og bekendte, at de vare fremmede og Udlændinge paa Jorden.…

1.Peter 1:11,12,20
idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi Aand, som var i dem, henviste til, naar den forud vidnede om Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed.…

which.

1.Mosebog 15:13
Og han sagde til Abram: »Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 Aar.

2.Mosebog 12:40,41
Den Tid, Israeliterne havde boet i Ægypten, udgjorde 430 Aar.…

Apostlenes G. 7:6
Men Gud talte saaledes: »Hans Sæd skal være Udlændinge i et fremmed Land, og man skal gøre dem til Trælle og handle ilde med dem i fire Hundrede Aar.

cannot.

Galaterne 3:15
Brødre! jeg taler paa Menneskevis: Ingen ophæver dog et Menneskes stadfæstede Arvepagt eller føjer noget dertil.

Job 40:8
Mon du vil gøre min Ret til intet, dømme mig, for at du selv kan faa Ret?

Esajas 14:27
Thi Hærskarers HERRES Raad, hvo kuldkaster det? Hans udrakte Haand, hvo tvinger vel den tilbage?

Esajas 28:18
Eders Pagt med Døden skal brydes, Aftalen med Dødsriget glippe. Naar den susende Svøbe gaar frem, skal den slaa jer til Jorden,

Hebræerne 7:18
Thi vel sker der Ophævelse af et forudgaaende Bud, fordi det var svagt og unyttigt

that it.

Galaterne 3:21
Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov.

4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

Romerne 4:13,14
Thi ikke ved Lov fik Abraham eller hans Sæd den Forjættelse, at han skulde være Arving til Verden, men ved Tros-Retfærdighed.…

Hebræerne 6:13-18
Thi da Gud gav Abraham Forjættelsen, svor han ved sig selv, fordi han ingen større havde at sværge ved, og sagde:…

none.

Galaterne 5:4
I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden.

4.Mosebog 30:8
Hvis hendes Mand derimod formener hende det, samme Dag han faar det at høre, gør han dermed det Løfte, der paahviler hende, og den Forpligtelse til Afholdenhed, hun har paataget sig ved et uoverlagt Ord, ugyldig, og HERREN skal tilgive hende.

Salmerne 33:10
HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;

Romerne 3:3
Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds Trofasthed til intet?

1.Korinther 1:17
Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.

Links
Galaterne 3:17 InterlinearGalaterne 3:17 FlersprogedeGálatas 3:17 SpanskGalates 3:17 FranskeGalater 3:17 TyskGalaterne 3:17 KinesiskGalatians 3:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 3
16Men Abraham og hans Sæd bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: »og Sædene«, som om mange, men som om eet: »og din Sæd«, hvilken er Kristus. 17Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive Aar senere, ikke gøre ugyldig, saa at den skulde gøre Forjættelsen til intet. 18Thi faas Arven ved Lov, da faas den ikke mere ved Forjættelse; men til Abraham har Gud skænket den ved Forjættelse.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 15:13
Og han sagde til Abram: »Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 Aar.

2.Mosebog 12:40
Den Tid, Israeliterne havde boet i Ægypten, udgjorde 430 Aar.

Salmerne 105:9
Pagten, han slutted med Abraham, Eden, han tilsvor Isak;

Apostlenes G. 7:6
Men Gud talte saaledes: »Hans Sæd skal være Udlændinge i et fremmed Land, og man skal gøre dem til Trælle og handle ilde med dem i fire Hundrede Aar.

Efeserne 2:12
at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.

Galaterne 3:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden