Apostlenes G. 15:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode op og sagde: »Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose Lov.«

Norsk (1930)
Men det reiste sig nogen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og sa: De må omskjæres og bydes å holde Mose lov.

Svenska (1917)
Men några ifrån fariséernas parti, vilka hade kommit till tro, stodo upp och sade att man borde omskära dem och bjuda dem att hålla Moses' lag.

King James Bible
But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.

English Revised Version
But there rose up certain of the sect of the Pharisees who believed, saying, It is needful to circumcise them, and to charge them to keep the law of Moses.
Bibel Viden Treasury

rose up certain.

Apostlenes G. 21:20
Men da de hørte dette, priste de Gud og de sagde til ham: »Broder! du ser, hvor mange Tusinder der er af Jøderne, som have antaget Troen, og de ere alle nidkære for Loven.

Apostlenes G. 26:5,6
thi de kende mig i Forvejen lige fra først af (om de ellers ville vidne), at jeg har levet som Farisæer efter det strengeste Parti i vor Gudsdyrkelse.…

Filipperne 3:5-8
Jeg er omskaaren paa den ottende Dag, af Israels Slægt, Benjamins Stamme, en Hebræer af Hebræere, over for Loven en Farisæer,…

That it.

Apostlenes G. 15:1,24
Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: »Dersom I ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive frelste.«…

Galaterne 5:1-3
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!…

Links
Apostlenes G. 15:5 InterlinearApostlenes G. 15:5 FlersprogedeHechos 15:5 SpanskActes 15:5 FranskeApostelgeschichte 15:5 TyskApostlenes G. 15:5 KinesiskActs 15:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 15
5Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode op og sagde: »Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose Lov.« 6Men Apostlene og de Ældste forsamlede sig for at overlægge denne Sag.…
Krydshenvisninger
Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

Apostlenes G. 5:17
Men Ypperstepræsten stod op samt alle de, som holdt med ham, nemlig Saddukæernes Parti, og de bleve fulde af Nidkærhed.

Apostlenes G. 15:1
Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: »Dersom I ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive frelste.«

Apostlenes G. 24:5
Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,

Apostlenes G. 24:14
Men dette bekender jeg for dig, at jeg efter den Vej, som de kalde et Parti, tjener vor fædrene Gud saaledes, at jeg tror paa alt det, som staar i Loven, og det, som er skrevet hos Profeterne,

Apostlenes G. 26:5
thi de kende mig i Forvejen lige fra først af (om de ellers ville vidne), at jeg har levet som Farisæer efter det strengeste Parti i vor Gudsdyrkelse.

Apostlenes G. 28:22
Men vi ønske at høre af dig, hvad du tænker; thi om dette Parti er det os bekendt, at det alle Vegne finder Modsigelse.«

1.Korinther 7:18
Blev nogen kaldet som omskaaren, han lade ikke Forhud drage over; er nogen kaldet som uomskaaren, han lade sig ikke omskære!

Galaterne 2:11
Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han.

Galaterne 2:14
Men da jeg saa, at de ikke vandrede rettelig efter Evangeliets Sandhed, sagde jeg til Kefas i alles Paahør: Naar du, som er en Jøde, lever paa hedensk og ikke paa jødisk Vis, hvor kan du da tvinge Hedningerne til at opføre sig som Jøder?

Galaterne 5:2
Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.

Apostlenes G. 15:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden