2.Mosebog 19:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men hele Sinaj Bjerg hylledes i Røg, fordi HERREN steg ned derpaa i Ild, og Røgen stod i Vejret som Røg fra en Smelteovn; og hele Folket skælvede saare.

Norsk (1930)
Og hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røken av det steg op som røken av en ovn, og hele fjellet skalv.

Svenska (1917)
Och hela Sinai berg höljdes i rök, vid det att HERREN kom ned därpå i eld; och en rök steg upp därifrån, lik röken från en smältugn, och hela berget bävade storligen.

King James Bible
And mount Sinai was altogether on a smoke, because the LORD descended upon it in fire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.

English Revised Version
And mount Sinai was altogether on smoke, because the LORD descended upon it in fire: and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly.
Bibel Viden Treasury

Mount Sinai

2.Mosebog 20:18
Men da hele Folket fornam Tordenen, Lynene og Stødene i Hornene og saa det rygende Bjerg forfærdedes Folket og holdt sig skælvende i Frastand;

5.Mosebog 4:11,12
Da traadte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm;…

5.Mosebog 5:22
Disse Ord talede HERREN til hele eders Forsamling paa Bjerget ud fra Ilden, Skyen og Mulmet med vældig Røst uden at føje noget til; og han skrev dem op paa to Stentavler og gav mig dem.

5.Mosebog 33:2
Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.

Dommer 5:5
Bjergene bæved for HERRENS Aasyn, for HERREN Israels Guds Aasyn!

Salmerne 68:7,8
Da du drog ud, o Gud, i Spidsen for dit Folk, skred frem gennem Ørkenen, — Sela — da rystede Jorden,…

Salmerne 104:32
Et Blik fra ham, og Jorden skælver, et Stød fra ham, og Bjergene ryger.

Salmerne 144:5
HERRE, sænk din Himmel, stig ned og rør ved Bjergene, saa at de ryger;

2.Mosebog 19:13
Ingen Haand maa røre ved ham, han skal stenes eller skydes ned; hvad enten det er et Dyr eller et Menneske, skal det miste Livet. Naar Væderhornet lyder, skal de stige op paa Bjerget.«

Esajas 6:4
Og Dørstolpernes Hængsler rystede ved Raabet, medens Templet fyldtes af Røg.

Aabenbaring 15:8
Og Templet fyldtes med Røg fra Guds Herlighed og fra hans Kraft; og ingen kunde gaa ind i Templet, førend de syv Engles syv Plager fik Ende.

in fire

2.Mosebog 3:2
Da aabenbarede HERRENS Engel sig for ham i en Ildslue, der slog ud af en Tornebusk, og da han saa nærmere til, se, da stod Tornebusken i lys Lue, uden at den blev fortæret.

2.Mosebog 24:17
og medens HERRENS Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild paa Bjergets Top,

2.Krønikebog 7:1-3
Da Salomo havde endt sin Bøn, for Ild ned fra Himmelen og fortærede Brændofferet og Slagtofrene, og HERRENS Herlighed fyldte Templet,…

2.Thessaloniker 1:8
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

2.Peter 3:10
Men Herrens Dag skal komme som en Tyv; paa den skulle Himlene forgaa med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og Jorden og alt, hvad der er paa den, skal opbrændes.

as the smoke

1.Mosebog 15:17
Da Solen var gaaet ned og Mørket faldet paa, viste der sig en rygende Ovn med en flammende Ildslue, der skred frem mellem de sønderskaarne Kroppe.

1.Mosebog 19:28
og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen, saa han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn.

Salmerne 144:5
HERRE, sænk din Himmel, stig ned og rør ved Bjergene, saa at de ryger;

Aabenbaring 15:8
Og Templet fyldtes med Røg fra Guds Herlighed og fra hans Kraft; og ingen kunde gaa ind i Templet, førend de syv Engles syv Plager fik Ende.

whole

1.Kongebog 19:11,12
Da sagde han: »Gaa ud og stil dig paa Bjerget for HERRENS Aasyn!« Og se, HERREN gik forbi, og et stort og stærkt Vejr, der sønderrev Bjerge og sprængte Klipper, gik foran HERREN, men HERREN var ikke i Vejret. Efter Vejret kom der et Jordskælv, men HERREN var ikke i Jordskælvet.…

Salmerne 68:8
ja, Himlen dryppede for Guds Aasyn, for Guds Aasyn, Israels Guds.

Salmerne 77:18
din bragende Torden rulled, Lynene oplyste Jorderig, Jorden bæved og skjalv;

Salmerne 114:7
Skælv, Jord, for HERRENS Aasyn, for Jakobs Guds Aasyn,

Jeremias 4:24
Bjergene saa jeg, og se, de skjalv, og alle Højene bæved;

Nahum 1:5,6
Bjergene skælver for ham, Højene staar og svajer; Jorden krummer sig for ham, Jorderig og alle, som bor der.…

Zakarias 14:5
I skal flygte til mine Bjerges Dal, thi Bjergdalen naar til Azal. I skal fly, som I flyede for Jordskælvet i Kong Uzzija af Judas Dage. Og HERREN min Gud kommer og alle de Hellige med ham.

Matthæus 24:7
Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.

Hebræerne 12:26
han, hvis Røst dengang rystede Jorden, men som nu har forjættet og sagt: »Endnu een Gang vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men ogsaa Himmelen.«

Links
2.Mosebog 19:18 Interlinear2.Mosebog 19:18 FlersprogedeÉxodo 19:18 SpanskExode 19:18 Franske2 Mose 19:18 Tysk2.Mosebog 19:18 KinesiskExodus 19:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 19
18Men hele Sinaj Bjerg hylledes i Røg, fordi HERREN steg ned derpaa i Ild, og Røgen stod i Vejret som Røg fra en Smelteovn; og hele Folket skælvede saare. 19Og Stødene i Hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj Røst.…
Krydshenvisninger
2.Thessaloniker 1:7
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,

Hebræerne 12:18
I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr,

Hebræerne 12:26
han, hvis Røst dengang rystede Jorden, men som nu har forjættet og sagt: »Endnu een Gang vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men ogsaa Himmelen.«

Aabenbaring 9:2
Og den aabnede Afgrundens Brønd, og en Røg steg op af Brønden, lig Røgen af en stor Ovn; og Solen og Luften blev formørket af Røgen fra Brønden.

Aabenbaring 15:8
Og Templet fyldtes med Røg fra Guds Herlighed og fra hans Kraft; og ingen kunde gaa ind i Templet, førend de syv Engles syv Plager fik Ende.

1.Mosebog 11:5
Men HERREN steg ned for at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede,

1.Mosebog 15:17
Da Solen var gaaet ned og Mørket faldet paa, viste der sig en rygende Ovn med en flammende Ildslue, der skred frem mellem de sønderskaarne Kroppe.

1.Mosebog 19:28
og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen, saa han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn.

2.Mosebog 3:2
Da aabenbarede HERRENS Engel sig for ham i en Ildslue, der slog ud af en Tornebusk, og da han saa nærmere til, se, da stod Tornebusken i lys Lue, uden at den blev fortæret.

2.Mosebog 19:17
Saa førte Moses Folket fra Lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for Bjerget.

2.Mosebog 20:18
Men da hele Folket fornam Tordenen, Lynene og Stødene i Hornene og saa det rygende Bjerg forfærdedes Folket og holdt sig skælvende i Frastand;

2.Mosebog 24:17
og medens HERRENS Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild paa Bjergets Top,

2.Mosebog 34:2
Gør dig saa rede til i Morgen, stig om Morgenen op paa Sinaj Bjerg og stil dig hen og vent paa mig der paa Bjergets Top.

5.Mosebog 4:11
Da traadte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm;

5.Mosebog 5:4
Ansigt til Ansigt talede HERREN med eder paa Bjerget ud fra Ilden.

5.Mosebog 33:2
Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.

Dommer 5:5
Bjergene bæved for HERRENS Aasyn, for HERREN Israels Guds Aasyn!

2.Krønikebog 7:1
Da Salomo havde endt sin Bøn, for Ild ned fra Himmelen og fortærede Brændofferet og Slagtofrene, og HERRENS Herlighed fyldte Templet,

Esajas 64:1
Gid du sønderrev Himlen og steg ned, saa Bjergene vakled for dit Aasyn!

Jeremias 4:24
Bjergene saa jeg, og se, de skjalv, og alle Højene bæved;

2.Mosebog 19:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden