5.Mosebog 9:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
lad mig i Fred, saa jeg kan ødelægge dem og udslette deres Navn under Himmelen; saa vil jeg gøre dig til et Folk, mægtigere og større end det!«

Norsk (1930)
La nu mig få råde, så vil jeg gjøre ende på dem og utslette deres navn under himmelen, og jeg vil gjøre dig til et sterkere og større folk enn dette.

Svenska (1917)
Lämna mig i fred, ty jag vill förgöra dem och utplåna deras namn, så att det icke mer finnes under himmelen; dig vill jag sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta.»

King James Bible
Let me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven: and I will make of thee a nation mightier and greater than they.

English Revised Version
let me alone, that I may destroy them, and blot out their name from under heaven: and I will make of thee a nation mightier and greater than they.
Bibel Viden Treasury

Let me

2.Mosebog 32:10-13
Lad mig nu raade, at min Vrede kan blusse op imod dem saa vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort Folk!«…

Esajas 62:6,7
Jeg sætter Vægtere paa dine Mure, Jerusalem; ingen Sinde Dag eller Nat skal de tie. I, som minder HERREN, und jer ej Ro…

Jeremias 14:11
Og HERREN sagde til mig: »Bed ikke om Lykke for dette Folk!

Jeremias 15:1
Da sagde HERREN til mig: Om saa Moses og Samuel stod for mit Aasyn, vilde mit Hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette Folk bort fra mit Aasyn!

Lukas 11:7-10
og hin saa svarer derinde fra og siger: Vold mig ikke Besvær; Døren er allerede lukket, og mine Børn ere med mig i Seng; jeg kan ikke staa op og give dig det:…

Lukas 18:1-8
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

Apostlenes G. 7:51
I haarde Halse og uomskaarne paa Hjerter og Øren! I staa altid den Helligaand imod; som eders Fædre, saaledes ogsaa I.

blot

5.Mosebog 29:20
HERREN vil ikke tilgive den Mand, nej, hans Vrede og Nidkærhed skal blusse op mod saadan en Mand, og al den Forbandelse, der er optegnet i denne Bog, vil lægge sig paa ham, og HERREN vil udslette hans Navn under Himmelen!

2.Mosebog 32:32,33
Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, saa udslet mig af den Bog, du fører!«…

Salmerne 9:5
Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad paa Tronen som Retfærds Dommer.

Salmerne 109:13
hans Afkom gaa til Grunde, hans Navn slettes ud i næste Slægt;

Ordsprogene 10:7
Den retfærdiges Minde velsignes, gudløses Navn smuldrer hen.

Aabenbaring 3:5
Den, som sejrer, han skal saaledes iføres hvide Klæder, og jeg vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og jeg vil bekende hans Navn for min Fader og for hans Engle.

and I will

4.Mosebog 14:11,12
Og HERREN sagde til Moses: »Hvor længe skal dette Folk haane mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro paa mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?…

Links
5.Mosebog 9:14 Interlinear5.Mosebog 9:14 FlersprogedeDeuteronomio 9:14 SpanskDeutéronome 9:14 Franske5 Mose 9:14 Tysk5.Mosebog 9:14 KinesiskDeuteronomy 9:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5.Mosebog 9
13Og HERREN sagde til mig: »Jeg har set dette Folk, og se, det er et Folk med haarde Halse; 14lad mig i Fred, saa jeg kan ødelægge dem og udslette deres Navn under Himmelen; saa vil jeg gøre dig til et Folk, mægtigere og større end det!« 15Da vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget med Pagtens to Tavler i mine Hænder, medens Bjerget brændte i lys Lue;…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 32:10
Lad mig nu raade, at min Vrede kan blusse op imod dem saa vil jeg tilintetgøre dem; men dig vil jeg gøre til et stort Folk!«

5.Mosebog 29:20
HERREN vil ikke tilgive den Mand, nej, hans Vrede og Nidkærhed skal blusse op mod saadan en Mand, og al den Forbandelse, der er optegnet i denne Bog, vil lægge sig paa ham, og HERREN vil udslette hans Navn under Himmelen!

5.Mosebog 32:26
Jeg satte mig for at blæse dem bort og slette deres Minde blandt Mennesker ud,

Ezra 9:14
skal vi da paa ny krænke dine Bud ved at besvogre os med Folk, der øver slige Vederstyggeligheder? Vil du da ikke vredes saaledes paa os, at du ødelægger os aldeles, saa der ikke levnes nogen Rest, og ingen undslipper?

Salmerne 9:5
Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad paa Tronen som Retfærds Dommer.

Salmerne 106:23
Da tænkte han paa at udrydde dem, men Moses, hans udvalgte Mand, stilled sig i Gabet for hans Aasyn for at hindre, at hans Vrede lagde øde.

Salmerne 109:13
hans Afkom gaa til Grunde, hans Navn slettes ud i næste Slægt;

Jeremias 7:16
Men du maa ikke gaa i Forbøn for dette Folk eller frembære klage og Bøn eller trænge ind paa mig for dem, thi jeg hører dig ikke.

5.Mosebog 9:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden