1.Samuel 8
Dansk (1917 / 1931)
1Da Samuel var blevet gammel, satte han sine Sønner til Dommere over Israel; 2hans førstefødte Søn hed Joel og hans anden Søn Abija; de dømte i Be'ersjeba. 3Men hans Sønner vandrede ikke i hans Spor; de lod sig lede af egen Fordel, tog imod Bestikkelse og bøjede Retten.

4Da kom alle Israels Ældste sammen og begav sig til Samuel i Rama 5og sagde til ham: »Se, du er blevet gammel, og dine Sønner vandrer ikke i dit Spor. Sæt derfor en Konge over os til at dømme os, ligesom alle de andre Folk har det!« 6Men det vakte Samuels Mishag, at de sagde: »Giv os en Konge, som kan dømme os!« Og Samuel bad til HERREN. 7Da sagde HERREN til Samuel: »Ret dig i et og alt efter, hvad Folket siger, thi det er ikke dig, de vrager, men det er mig, de vrager som deres Konge. 8Ganske som de har handlet imod mig, lige siden jeg førte dem ud af Ægypten og indtil denne Dag, idet de forlod mig og dyrkede andre Guder, saaledes handler de ogsaa imod dig. 9Men ret dig nu efter dem; dog skal du indtrængende advare dem og lade dem vide, hvad Ret den Konge skal have, som skal herske over dem!«

10Saa forebragte Samuel Folket, som krævede en Konge af ham, alle HERRENS Ord 11og sagde: »Denne Ret skal den Konge have, som skal herske over eder: Eders Sønner skal han tage og sætte ved sin Vogn og sine Heste, saa de maa løbe foran hans Vogn, 12og sætte dem til Tusindførere og Halvhundredførere og til at pløje og høste for ham og lave hans Krigsredskaber og Vogntøj. 13Eders Døtre skal han tage til at blande Salver, koge og bage. 14De bedste af eders Marker, Vingaarde og Oliventræer skal han tage og give sine Folk. 15Af eders Sæd og Vinhøst skal han tage Tiende og give sine Hofmænd og Tjenere. 16De bedste af eders Trælle og Trælkvinder, det bedste af eders Hornkvæg og Æsler skal han tage og bruge til sit eget Arbejde. 17Af eders Smaakvæg skal han tage Tiende; og I selv skal blive hans Trælle. 18Og naar I da til den Tid klager over eders Konge, som I har valgt eder, saa vil HERREN ikke bønhøre eder!«

19Folket vilde dog ikke rette sig efter Samuel, men sagde: »Nej, en Konge vil vi have over os, 20vi vil have det som alle de andre Folk; vor Konge skal dømme os og drage ud i Spidsen for os og føre vore Krige!« 21Da Samuel havde hørt alle Folkets Ord, forebragte han HERREN dem; 22og HERREN sagde til Samuel: »Ret dig efter dem og sæt en Konge over dem!« Da sagde Samuel til Israels Mænd: »Gaa hjem, hver til sin By!«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Samuel 7
Top of Page
Top of Page