2.Peter 2:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi bedre havde det været dem ikke at have erkendt Retfærdighedens Vej end efter at have erkendt den at vende sig bort fra det hellige Bud, som var blevet dem overgivet.

Norsk (1930)
For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem.

Svenska (1917)
Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

King James Bible
For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

English Revised Version
For it were better for them not to have known the way of righteousness, than, after knowing it, to turn back from the holy commandment delivered unto them.
Bibel Viden Treasury

it had.

Matthæus 11:23,24
Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven staaende indtil denne Dag.…

Lukas 12:47
Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug;

Johannes 9:41
Jesus sagde til dem: »Vare I blinde, da havde I ikke Synd; men nu sige I: Vi se; eders Synd forbliver.«

Johannes 15:22
Dersom jeg ikke var kommen og havde talt til dem, havde de ikke Synd; men nu have de ingen Undskyldning for deres Synd.

the way.

Ordsprogene 12:28
Paa Retfærds Sti er der Liv, til Døden fører den onde Vej.

Ordsprogene 16:31
Graa Haar er en dejlig Krone, den vindes paa Retfærds Vej.

Matthæus 21:32
Thi Johannes kom til eder paa Retfærdigheds Vej, og I troede ham ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I saa det, fortrøde I det alligevel ikke bagefter, saa I troede ham.

to turn.

Salmerne 36:3,4
Hans Munds Ord er Uret og Svig, han har ophørt at handle klogt og godt;…

Salmerne 125:5
men dem, der slaar ind paa Krogveje, dem bortdrive HERREN tillige med Udaadsmænd. Fred over Israel!

Ezekiel 3:20
Og naar en retfærdig vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, og jeg lægger Anstød for ham, saa han dør, og du ikke har advaret ham, saa dør han for sin Synd, og den Retfærdighed, han har øvet, skal ikke tilregnes ham, men hans Blod vil jeg kræve af din Haand.

Ezekiel 18:24
Men naar den retfærdige vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, lignende Vederstyggeligheder, som den gudløse øver, saa skal ingen af de retfærdige Gerninger, han har gjort tilregnes ham; for den Troløshed, han øvede, og den Synd, han gjorde, skal han dø.

Ezekiel 23:13
Og jeg saa, at hun blev uren; begge fulgte samme Vej.

Sefanias 1:6
og dem, som veg bort fra HERREN, ej søger, ej raadspørger HERREN.

holy.

Romerne 7:12
Altsaa er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.

1.Thessaloniker 4:2
I vide jo, hvilke Bud vi gave eder ved den Herre Jesus.

Links
2.Peter 2:21 Interlinear2.Peter 2:21 Flersprogede2 Pedro 2:21 Spansk2 Pierre 2:21 Franske2 Petrus 2:21 Tysk2.Peter 2:21 Kinesisk2 Peter 2:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Peter 2
20Thi dersom de, efter at have undflyet Verdens Besmittelser ved Erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus, igen lade sig indvikle deri og overvindes, da er det sidste blevet værre med dem end det første. 21Thi bedre havde det været dem ikke at have erkendt Retfærdighedens Vej end efter at have erkendt den at vende sig bort fra det hellige Bud, som var blevet dem overgivet. 22Det er gaaet dem efter det sande Ordsprog: »Hunden vender sig om til sit eget Spy, og den toede So til at vælte sig i Sølen.«
Krydshenvisninger
Salmerne 85:8
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

Ezekiel 18:24
Men naar den retfærdige vender sig fra sin Retfærdighed og gør Uret, lignende Vederstyggeligheder, som den gudløse øver, saa skal ingen af de retfærdige Gerninger, han har gjort tilregnes ham; for den Troløshed, han øvede, og den Synd, han gjorde, skal han dø.

Ezekiel 33:13
Naar jeg siger til den retfærdige: »Du skal visselig leve!« og han stoler paa sin Retfærdighed og øver Uret, saa skal intet af hans Retfærdighed tilregnes ham, men han skal dø for den Uret, han øver.

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

1.Timotheus 6:14
at du holder Budet uplettet, ulasteligt indtil vor Herres Jesu Kristi Aabenbarelse,

Hebræerne 6:4
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand

Hebræerne 6:6
da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot.

Hebræerne 10:26
Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,

Jakob 4:17
Derfor, den som ved at handle ret og ikke gør det, for ham er det Synd.

2.Peter 3:2
til at komme de Ord i Hu, som forud ere sagte af de hellige Profeter, og eders Apostles Befaling fra Herren og Frelseren,

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

2.Peter 2:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden