2.Korinther 3:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men naar Dødens Tjeneste, med Bogstaver indristet i Sten, fremtraadte i Herlighed, saa at Israels Børn ikke kunde fæste Øjet paa Moses's Ansigt paa Grund af hans Ansigts Herlighed, som dog forsvandt,

Norsk (1930)
Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant,

Svenska (1917)
Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,

King James Bible
But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:

English Revised Version
But if the ministration of death, written, and engraven on stones, came with glory, so that the children of Israel could not look stedfastly upon the face of Moses for the glory of his face; which glory was passing away:
Bibel Viden Treasury

the ministration.

2.Korinther 3:6,9
som ogsaa gjorde os dygtige til at være en ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Aandens; thi Bogstaven ihjelslaar, men Aanden levendegør.…

Romerne 7:10
men jeg døde, og Budet, som var til Liv, det fandtes at blive mig til Død;

written.

2.Korinther 3:3
idet det ligger klart som Dagen, at I ere et Kristi Brev, udfærdiget af os, indskrevet ikke med Blæk, men med den levende Guds Aand, ikke paa Stentavler, men paa Hjerters Kødtavler.

2.Mosebog 24:12
Og HERREN sagde til Moses: »Stig op til mig paa Bjerget og bliv der, saa vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem.«

2.Mosebog 31:18
Da han nu var færdig med at tale til Moses paa Sinaj Bjerg, overgav han ham Vidnesbyrdets to Tavler, Stentavler, der var beskrevet med Guds Finger.

2.Mosebog 32:15,16,19
Derpaa vendte Moses tilbage og steg ned fra Bjerget med Vidnesbyrdets to Tavler i Haanden, Tavler, der var beskrevet paa begge Sider, baade paa Forsiden og Bagsiden var de beskrevet.…

2.Mosebog 34:1,28
Derpaa sagde HERREN til Moses: »Tilhug dig to Stentavler ligesom de forrige, saa vil jeg paa Tavlerne skrive de samme Ord, som stod paa de forrige Tavler, du slog i Stykker.…

5.Mosebog 4:13
Da kundgjorde han eder sin Pagt, som han bød eder at holde, de ti Ord, og han skrev dem paa to Stentavler.

5.Mosebog 5:22
Disse Ord talede HERREN til hele eders Forsamling paa Bjerget ud fra Ilden, Skyen og Mulmet med vældig Røst uden at føje noget til; og han skrev dem op paa to Stentavler og gav mig dem.

5.Mosebog 9:9-11,15
Da jeg var steget op paa Bjerget for at modtage Stentavlerne, den Pagts Tavler, som HERREN havde sluttet med eder, opholdt jeg mig paa Bjerget fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke,…

5.Mosebog 10:1-4
Ved denne Tid sagde HERREN til mig: »Tilhug dig to Stentavler ligesom de forrige og stig op til mig paa Bjerget; lav dig ogsaa en Ark af Træ!…

Hebræerne 9:4
som havde et gyldent Røgelsealter og Pagtens Ark, overalt beklædt med Guld, i hvilken der var en Guldkrukke med Mannaen, og Arons Stav, som havde blomstret, og Pagtens Tavler,

was.

5.Mosebog 4:8
og hvor er der vel et stort Folk, der har saa retfærdige Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i Dag?

Nehemias 9:13
Du steg ned paa Sinaj Bjerg, du talede med dem fra Himmelen og gav dem retfærdige Lovbud og tilforladelige Love, gode Anordninger og Bud.

Salmerne 19:7,8
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,…

Salmerne 119:97,127,128,174
Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg paa den.…

Romerne 7:12-14,22
Altsaa er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.…

1.Mosebog 3:21
Derpaa gjorde Gud HERREN Skindkjortler til Adam og hans Hustru og klædte dem dermed.

that.

2.Mosebog 34:29-35
Da Moses steg ned fra Sinaj Bjerg med Vidnesbyrdets to Tavler i Haanden, vidste han ikke, at hans Ansigts Hud var kommet til at straale, ved at han talede med ham.…

Lukas 9:29-31
Og det skete, medens han bad, da blev hans Ansigts Udseende anderledes, og hans Klædebon blev hvidt og straalende.…

Apostlenes G. 6:15
Og alle de, som sade i Raadet, stirrede paa ham, og de saa hans Ansigt som en Engels Ansigt.

which.

2.Korinther 3:10,11,14
Ja, det herlige er jo i dette Tilfælde endog uden Herlighed i Sammenligning med den endnu større Herlighed.…

Romerne 10:4
Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror.

1.Korinther 13:10
men naar det fuldkomne kommer, da skal det stykkevise forgaa.

Links
2.Korinther 3:7 Interlinear2.Korinther 3:7 Flersprogede2 Corintios 3:7 Spansk2 Corinthiens 3:7 Franske2 Korinther 3:7 Tysk2.Korinther 3:7 Kinesisk2 Corinthians 3:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 3
7Men naar Dødens Tjeneste, med Bogstaver indristet i Sten, fremtraadte i Herlighed, saa at Israels Børn ikke kunde fæste Øjet paa Moses's Ansigt paa Grund af hans Ansigts Herlighed, som dog forsvandt, 8hvorledes skal da ikke Aandens Tjeneste end mere være i Herlighed?…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 24:12
Og HERREN sagde til Moses: »Stig op til mig paa Bjerget og bliv der, saa vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem.«

2.Mosebog 31:18
Da han nu var færdig med at tale til Moses paa Sinaj Bjerg, overgav han ham Vidnesbyrdets to Tavler, Stentavler, der var beskrevet med Guds Finger.

2.Mosebog 32:15
Derpaa vendte Moses tilbage og steg ned fra Bjerget med Vidnesbyrdets to Tavler i Haanden, Tavler, der var beskrevet paa begge Sider, baade paa Forsiden og Bagsiden var de beskrevet.

2.Mosebog 34:29
Da Moses steg ned fra Sinaj Bjerg med Vidnesbyrdets to Tavler i Haanden, vidste han ikke, at hans Ansigts Hud var kommet til at straale, ved at han talede med ham.

2.Mosebog 34:30
Men Aron og alle Israeliterne saa Moses, og se, hans Ansigts Hud straalede, og de turde ikke komme ham nær.

Romerne 4:15
Thi Loven virker Vrede; men hvor der ikke er Lov, er der heller ikke Overtrædelse.

Romerne 5:20
Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor Synden blev større, der blev Naaden end mere overvættes,

Romerne 7:5
Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,

2.Korinther 3:3
idet det ligger klart som Dagen, at I ere et Kristi Brev, udfærdiget af os, indskrevet ikke med Blæk, men med den levende Guds Aand, ikke paa Stentavler, men paa Hjerters Kødtavler.

2.Korinther 3:8
hvorledes skal da ikke Aandens Tjeneste end mere være i Herlighed?

2.Korinther 3:9
Thi naar Fordømmelsens Tjeneste havde Herlighed, er meget mere Retfærdighedens Tjeneste rig paa Herlighed.

2.Korinther 3:13
og gøre ikke som Moses, der lagde et Dække over sit Ansigt, for at Israels Børn ikke skulde fæste Øjet paa, at det, der forsvandt, fik Ende.

Galaterne 3:10
Thi saa mange, som holde sig til Lovens Gerninger, ere under Forbandelse; thi der er skrevet: »Forbandet hver den, som ikke bliver i alle de Ting, som ere skrevne i Lovens Bog, saa han gør dem.«

Galaterne 3:21
Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov.

Hebræerne 3:3
Thi han er kendt værdig til større Herlighed end Moses, i samme Maal som den, der har indrettet et Hus, har større Ære end Huset selv.

Hebræerne 12:18
I ere jo ikke komne til en haandgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og Uvejr,

2.Korinther 3:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden