1.Timotheus 5:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker;

Norsk (1930)
Hedre enker som virkelig er enker!

Svenska (1917)
Änkor må du bevisa ära, om de äro rätta, värnlösa änkor.

King James Bible
Honour widows that are widows indeed.

English Revised Version
Honour widows that are widows indeed.
Bibel Viden Treasury

Honour.

1.Timotheus 5:2,17
gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.…

2.Mosebog 20:12
Ær din Fader og din Moder, for at du kan faa et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

Matthæus 15:6
Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.

1.Thessaloniker 2:6
ikke heller søgte vi Ære af Mennesker, hverken af eder eller af andre, skønt vi som Kristi Apostle nok kunde have været eder til Byrde.

1.Peter 2:17
Ærer alle, elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen!

1.Peter 3:7
Ligesaa I Mænd! lever med Forstand sammen med eders Hustruer som med et svagere Kar, og beviser dem Ære som dem, der ogsaa ere Medarvinger til Livets Naadegave, for at eders Bønner ikke skulle hindres.

widows.

1.Timotheus 5:9
En Enke kan udnævnes naar hun er ikke yngre end tresindstyve Aar, har været een Mands Hustru,

5.Mosebog 10:18
som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.

5.Mosebog 14:29
saa at Leviten, der jo ikke har Arvelod og Del som du, og den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte kan komme og spise sig mæt deraf; det skal du gøre, for at HERREN din Gud maa velsigne dig i al den Gerning, du tager dig for.

5.Mosebog 16:11,14
Og du skal være glad for HERREN din Guds Aasyn paa det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte, den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.…

5.Mosebog 27:19
»Forbandet enhver, som bøjer Retten for den fremmede, den faderløse og Enken!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Job 29:13
den, det gik skævt, velsignede mig, jeg frydede Enkens Hjerte;

Job 31:16
Har jeg afslaaet ringes Ønske, ladet Enkens Øjne vansmægte,

Salmerne 68:5
faderløses Fader, Enkers Værge, Gud i hans hellige Bolig,

Salmerne 94:6
de myrder Enke og fremmed, faderløse slaar de ihjel;

Salmerne 146:9
HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget.

Jeremias 49:11
Lad mig om dine faderløse, jeg holder dem i Live, dine Enker kan stole paa mig.

Matthæus 23:14
[Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers Huse og bede paa Skrømt længe; derfor skulle I faa des haardere Dom.]

Lukas 7:12
Men da han nærmede sig Byens Port, se, da blev en død baaren ud, som var sin Moders enbaarne Søn, og hun var Enke; og en stor Skare fra Byen gik med hende.

Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

Apostlenes G. 9:39
Men Peter stod op og gik med dem. Og da han kom derhen, førte de ham op i Salen ovenpaa, og alle Enkerne stode hos ham, græd og viste ham alle de Kjortler og Kapper, som »Hinden« havde forarbejdet, medens hun var hos dem.

Jakob 1:27
En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

indeed.

1.Timotheus 5:4,5,9-11,16
men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.…

Lukas 2:37
og var nu en Enke ved fire og firsindstyve Aar, og hun veg ikke fra Helligdommen, tjenende Gud med Faste og Bønner Nat og Dag.

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

Links
1.Timotheus 5:3 Interlinear1.Timotheus 5:3 Flersprogede1 Timoteo 5:3 Spansk1 Timothée 5:3 Franske1 Timotheus 5:3 Tysk1.Timotheus 5:3 Kinesisk1 Timothy 5:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 5
3Ær Enker, dem, som virkelig ere Enker; 4men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

Apostlenes G. 9:39
Men Peter stod op og gik med dem. Og da han kom derhen, førte de ham op i Salen ovenpaa, og alle Enkerne stode hos ham, græd og viste ham alle de Kjortler og Kapper, som »Hinden« havde forarbejdet, medens hun var hos dem.

Apostlenes G. 9:41
Men han gav hende Haanden og rejste hende op, og han kaldte paa de hellige og Enkerne og fremstillede hende levende for dem.

1.Timotheus 5:2
gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre, i al Renhed.

1.Timotheus 5:5
Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;

1.Timotheus 5:16
Dersom nogen troende Kvinde har Enker, da lad hende hjælpe dem, og lad ikke Menigheden bebyrdes, for at den kan hjælpe de virkelige Enker.

1.Timotheus 5:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden