Salmerne 4:6
Mange siger: »Hvo bringer os Lykke?« Opløft paa os dit Aasyns Lys!
Bibel Viden Treasury

many

Salmerne 39:6
Kun som en Skygge er Menneskets Vandring, kun Tomhed er deres Travlhed; de samler og ved ej, hvem der faar det.

Salmerne 49:16-20
Frygt ej, naar en Mand bliver rig, naar hans Huses Herlighed øges;…

Prædikeren 2:3
Jeg kom paa den Tanke at kvæge mit Legeme med Vin, medens mit Hjerte dog raadede med Visdom, og at slaa mig paa Daarskab, indtil jeg saa, hvad det baader Menneskens Børn at gøre under Himmelen, det Dagetal de lever.

Esajas 55:2
Hvi giver I Sølv for, hvad ikke er Brød, eders Dagløn for, hvad ej mætter? Hør mig, saa faar I, hvad godt er, at spise, eders Sjæl skal svælge i Fedt;

Lukas 12:19
og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting liggende for mange Aar; slaa dig til Ro, spis, drik, vær lystig!

Lukas 16:19
Men der var en rig Mand, og han klædte sig i Purpur og kostbart Linned og levede hver Dag i Fryd og Herlighed.

Jakob 4:13
Og nu I, som sige: I Dag eller i Morgen ville vi gaa til den eller den By og blive der et Aar og købslaa og vinde,

Jakob 5:1-5
Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder.…

lift

Salmerne 21:6
Ja, evig Velsignelse gav du ham, med Fryd for dit Aasyn glæded du ham.

Salmerne 42:5
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 44:3
thi de fik ej Landet i Eje med Sværdet, det var ej deres Arm, der gav dem Sejr, men det var din højre, din Arm og dit Ansigts Lys, thi du havde dem kær.

Salmerne 67:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme. En Sang. (2) Gud være os naadig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os, — Sela —

Salmerne 80:1-3,7,19
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,…

Salmerne 89:15
Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Aasyns Lys!

Salmerne 119:135
Lad dit Ansigt lyse over din Tjener og lær mig dine Vedtægter!

4.Mosebog 6:26
HERREN løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred!

Links
Salmerne 4:6 InterlinearSalmerne 4:6 FlersprogedeSalmos 4:6 SpanskPsaume 4:6 FranskePsalm 4:6 TyskSalmerne 4:6 KinesiskPsalm 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden