Salmerne 37:18
HERREN kender de uskyldiges Dage, deres Arvelod bliver evindelig;
Bibel Viden Treasury

knoweth

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Salmerne 31:7
jeg vil juble og glæde mig over din Miskundhed; thi du har set min Nød, agtet paa min Sjælekvide.

Matthæus 6:32
— efter alt dette søge jo Hedningerne —. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig.

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

the days

Salmerne 37:13
men Herren, han ler ad ham, thi han ser hans Time komme.

Salmerne 31:15
mine Tider er i din Haand. Red mig fra Fjenders Haand, fra dem, der forfølger mig,

Salmerne 49:5
Hvorfor skulle jeg frygte i de onde Dage, naar mine lumske Fjender omringer mig med Brøde,

5.Mosebog 33:25
Dine Portslaaer er Jern og Kobber, som dine Dage skal din Styrke være.

Matthæus 24:21-24
thi der skal da være en Trængsel saa stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme.…

2.Timotheus 3:1-5
Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde.…

2.Timotheus 4:2-4
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!…

Aabenbaring 11:3-5
Og jeg vil give mine tvende Vidner, at de skulle profetere eet Tusinde, to Hundrede og tresindstyve Dage, klædte i Sække.…

their

Salmerne 16:11
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Salmerne 21:4
Han bad dig om Liv, og du gav ham det, en Række af Dage uden Ende.

Salmerne 73:24
du leder mig med dit Raad og tager mig siden bort i Herlighed.

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Esajas 60:21
Enhver i dit Folk er retfærdig, evigt ejer de Landet, et Skud, som HERREN har plantet, hans Hænders Værk, til hans Ære.

Romerne 5:21
for at, ligesom Synden herskede ved Døden, saaledes ogsaa Naaden skulde herske ved Retfærdighed til et evigt Liv ved Jesus Kristus, vor Herre.

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

1.Peter 1:4,5
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,…

1.Johannes 2:25
Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige Liv.

Links
Salmerne 37:18 InterlinearSalmerne 37:18 FlersprogedeSalmos 37:18 SpanskPsaume 37:18 FranskePsalm 37:18 TyskSalmerne 37:18 KinesiskPsalm 37:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 37:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden