Salmerne 11:1
Til Sangmesteren. Af David. Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: »Fly som en Fugl til Bjergene!
Bibel Viden Treasury

A.

2942 B.C.

1062
In the

Salmerne 7:1
En Sjiggajon af David, som han sang for HERREN i anledning af Benjaminiten Kusj's Ord. (2) HERRE min Gud, jeg lider paa dig, frels mig og fri mig fra hver min Forfølger,

Salmerne 9:10
HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;

Salmerne 16:1
En Miktam af David. Vogt mig, Gud, thi jeg lider paa dig!

Salmerne 25:2
min Gud, jeg stoler paa dig, lad mig ikke beskæmmes, lad ej mine Fjender fryde sig over mig.

Salmerne 31:14
Men, HERRE, jeg stoler paa dig; jeg siger: Du er min Gud,

Salmerne 56:11
Jeg stoler paa Gud, jeg frygter ikke, hvad kan et Menneske gøre mig?

2.Krønikebog 14:11
Da raabte Asa til HERREN sin Gud: »HERRE, hos dig er der ingen Forskel paa at hjælpe den, der har megen Kraft, og den, der ingen har; hjælp os, HERRE vor Gud, thi til dig støtter vi os, og i dit Navn er vi draget mod denne Menneskemængde, HERRE, du er vor Gud, mod dig kan intet Menneske holde Stand.«

2.Krønikebog 16:8
Var ikke Kusjiterne og Libyerne en vældig Hær med en vældig Mængde Vogne og Ryttere? Men da du søgte Støtte hos HERREN, gav han dem i din Haand!

Esajas 26:3,4
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.…

how

1.Samuel 19:11
Om Natten sendte Saul Folk til Davids Hus for at passe paa ham og dræbe ham om Morgenen. Men Davids Hustru Mikal røbede ham det og sagde: »Hvis du ikke redder dit Liv i Nat, er du dødsens i Morgen!«

1.Samuel 20:38
Derpaa raabte Jonatan til Drengen: »Skynd dig alt, hvad du kan, og bliv ikke staaende!« Saa tog Jonatans Dreng Pilen og bragte sin Herre den.

1.Samuel 21:10-12
Derpaa brød David op og flygtede samme Dag for Saul, og han kom til Kong Akisj af Gat.…

1.Samuel 22:3
Derfra drog David til Mizpe i Moab og sagde til Moabiternes Konge: »Lad min Fader og min Moder bo hos eder, indtil jeg faar at vide, hvad Gud har for med mig!«

1.Samuel 23:14
Nu opholdt David sig i Ørkenen paa Klippehøjderne og i Bjergene i Zifs Ørken. Og Saul efterstræbte ham hele Tiden, men Gud gav ham ikke i hans Haand.

1.Samuel 27:1
Men David sagde til sig selv: »Jeg falder dog en skønne Dag for Sauls Haand. Jeg har ingen anden udvej end at søge Tilflugt i Filisternes Land; saa opgiver Saul at søge efter mig nogetsteds i Israels Land, og jeg er uden for hans Rækkevidde!«

Flee

Salmerne 55:6,7
Jeg siger: Ak, havde jeg Vinger som Duen, da fløj jeg i Ly,…

Ordsprogene 6:5
red dig som en Gazel af Snaren, som en Fugl af Fuglefængerens Haand.

Lukas 13:31
I den samme Stund kom nogle Farisæere og sagde til ham: »Gaa bort, og drag herfra; thi Herodes vil slaa dig ihjel.«

Links
Salmerne 11:1 InterlinearSalmerne 11:1 FlersprogedeSalmos 11:1 SpanskPsaume 11:1 FranskePsalm 11:1 TyskSalmerne 11:1 KinesiskPsalm 11:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 10:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden