Salmerne 10:18
for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.
Bibel Viden Treasury

judge

Salmerne 10:14
Du skuer dog Møje og Kvide, ser det og tager det i din Haand; Staklen tyr hen til dig, du er den faderløses Hjælper.

Salmerne 72:4
De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slaar Voldsmanden ned.

Salmerne 82:3
Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

Salmerne 94:1-6
HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;…

Esajas 11:4
Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slaar han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Aande.

Lukas 18:7,8
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?…

the man

Salmerne 17:14
fra Mændene, HERRE, med din Haand, fra dødelige Mænd — lad dem faa deres Del i levende Live! Fyld deres Bug med dit Forraad af Vrede, lad Børnene mættes dermed og efterlade deres Børn, hvad de levner!

Lukas 16:25
Men Abraham sagde: Barn! kom i Hu, at du har faaet dit gode i din Livstid, og Lazarus ligesaa det onde; men nu trøstes han her, og du pines.

1.Korinther 15:47,48
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.…

Filipperne 3:18,19
Thi mange vandre, som jeg ofte har sagt eder, men nu ogsaa siger med Taarer, som Kristi Kors's Fjender,…

oppress.

Links
Salmerne 10:18 InterlinearSalmerne 10:18 FlersprogedeSalmos 10:18 SpanskPsaume 10:18 FranskePsalm 10:18 TyskSalmerne 10:18 KinesiskPsalm 10:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 10:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden