Ordsprogene 15:5
Daare lader haant om sin Faders Tugt, klog er den, som tager Vare paa Revselse.
Bibel Viden Treasury

fool

Ordsprogene 10:1
Salomos Ordsprog. Viis Søn glæder sin Fader, taabelig Søn er sin Moders Sorg.

Ordsprogene 13:1,18
Viis Søn elsker tugt, spotter hører ikke paa skænd.…

1.Samuel 2:23-25
sagde han til dem: »Hvorfor gør I saadanne Ting, som jeg hører alt Folket tale om?…

2.Samuel 15:1-6
Men nogen Tid efter skaffede Absalom sige Vogn og Heste og halvtredsindstyve Forløbere;…

1.Krønikebog 22:11-13
Saa være da HERREN med dig, min Søn, at du maa faa Lykke til at bygge HERREN din Guds Hus, saaledes som han har forjættet om dig.…

1.Krønikebog 28:9,20
Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.…

but

Ordsprogene 15:31,32
Øret, der lytter til Livsens Revselse, vil gerne dvæle iblandt de vise.…

Ordsprogene 1:23
Vend eder til min Revselse! Se, jeg lader min Aand udvælde for eder, jeg kundgør eder mine Ord:

Ordsprogene 6:23
thi Budet er en Lygte, Læren Lys, og Tugtens Revselse Livets Vej

Ordsprogene 19:20
Hør paa Raad og tag ved Lære, saa du til sidst bliver viis.

Ordsprogene 25:12
En Guldring, et gyldent Smykke er revsende Vismand for lyttende Øre.

Salmerne 141:5
Slaar en retfærdig mig, saa er det Kærlighed; revser han mig, er det Olie for Hovedet, ej skal mit Hoved vise det fra sig, end sætter jeg min Bøn imod deres Ondskab.

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Titus 2:15
Tal dette, og forman og irettesæt med al Myndighed; lad ingen ringeagte dig!

Links
Ordsprogene 15:5 InterlinearOrdsprogene 15:5 FlersprogedeProverbios 15:5 SpanskProverbes 15:5 FranskeSprueche 15:5 TyskOrdsprogene 15:5 KinesiskProverbs 15:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Ordsprogene 15:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden