Matthæus 4:19
Og han siger til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«
Bibel Viden Treasury

Follow.

Matthæus 8:22
Men Jesus siger til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!«

Matthæus 9:9
Og da Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham.

Matthæus 16:24
Da sagde Jesus til sine Disciple: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!

Matthæus 19:21
Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Markus 2:14
Og da han gik forbi, saa han Levi, Alfæus's Søn sidde ved Toldboden, og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham.

Lukas 5:27
Og derefter gik han ud og saa en Tolder ved Navn Levi sidde ved Toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!«

Lukas 9:59
Men han sagde til en anden: »Følg mig!« Men denne sagde: »Herre! tilsted mig først at gaa hen at begrave min Fader.«

Johannes 1:43
Den næste Dag vilde han drage derfra til Galilæa; og han finder Filip. Og Jesus siger til ham: »Følg mig!«

Johannes 12:26
Om nogen tjener mig, han følge mig, og hvor jeg er, der skal ogsaa min Tjener være; om nogen tjener mig, ham skal Faderen ære.

Johannes 21:22
Jesus siger til ham: »Dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig? Følg du mig!«

I will.

Ezekiel 47:9,10
alle de levende Væsener, hvoraf det vrimler, skal leve, overalt hvor Strømmen kommer hen, og der skal være en stor Mængde Fisk; thi naar dette Vand kommer derhen, bliver Havvandet sundt, og alt skal leve, hvor Strømmen kommer hen.…

Markus 1:17,18
Og Jesus sagde til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«…

Lukas 5:10,11
ligeledes ogsaa Jakob og Johannes, Zebedæus's Sønner, som vare Simons Staldbrødre. Og Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke, fra nu af skal du fange Mennesker.«…

1.Korinther 9:20-22
Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, for at jeg kunde vinde Jøder; dem under Loven som en under Loven, skønt jeg ikke selv er under Loven, for at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven;…

2.Korinther 12:16
Men lad saa være, at jeg ikke har været eder til Byrde, men jeg var træsk og fangede eder med List!

Links
Matthæus 4:19 InterlinearMatthæus 4:19 FlersprogedeMateo 4:19 SpanskMatthieu 4:19 FranskeMatthaeus 4:19 TyskMatthæus 4:19 KinesiskMatthew 4:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 4:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden