Matthæus 4:18
Men da han vandrede ved Galilæas Sø, saa han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
Bibel Viden Treasury

walking.

Matthæus 1:16-18
og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.…

Lukas 5:2
da saa han to Skibe staa ved Søen; men Fiskerne vare gaaede fra dem og toede Garnene.

sea.

Matthæus 15:29
Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op paa Bjerget og satte sig der.

4.Mosebog 34:11
og fra Sjefam skal Grænsen gaa ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;

5.Mosebog 3:17
og Arabalavningen med Jordan som Grænse fra Kinneret til Araba— eller Salthavet ved Foden af Pisgas Skrænter mod Øst.

Chinnereth.

Lukas 5:1
Men det skete, da Folkeskaren trængte sig sammen om ham og hørte Guds Ord, og han stod ved Genezareths Sø,

lake of Gennesaret.

Johannes 6:1
Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø, Tiberias Søen.

Johannes 21:1
Siden aabenbarede Jesus sige atter for Disciplene ved Tiberias Søen; men han aabenbarede sig saaledes.

sea of Tiberias.

Matthæus 10:2
Og disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder,

Lukas 6:14
Simon, hvem han ogsaa kaldte Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob og Johannes og Filip og Bartholomæus

Johannes 1:40-42
Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.…

Johannes 6:8
En af hans Disciple, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham:

for.

2.Mosebog 3:1,10
Moses vogtede nu Smaakvæget for sin Svigerfader Jetro, Præsten i Midjan, og drev engang Smaakvæget hen hinsides Ørkenen og kom til Guds Bjerg Horeb.…

Dommer 6:11,12
Da kom HERRENS Engel og satte sig under Egen i Ofra, som tilhørte Abiezriten Joasj, medens hans Søn Gideon var ved at tærske Hvede i Vinpersen for at have den i Sikkerhed for Midjaniterne.…

1.Kongebog 19:19-21
Saa gik han derfra; og han traf Elisa, Sjafats Søn, i Færd med at pløje; tolv Spand Okser havde han foran sig, og selv var han ved det tolvte. Da nu Elias gik forbi ham, kastede han sin Kappe over ham.…

Salmerne 78:70-72
Han udvalgte David, sin Tjener, og tog ham fra Faarenes Folde,…

Amos 7:14,15
Amos svarede Amazja: »Jeg er hverken Profet eller Profetlærling: jeg er Faarehyrde og avler Morbærfigen;…

1.Korinther 1:27-29
men det, som var Daarskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;…

Links
Matthæus 4:18 InterlinearMatthæus 4:18 FlersprogedeMateo 4:18 SpanskMatthieu 4:18 FranskeMatthaeus 4:18 TyskMatthæus 4:18 KinesiskMatthew 4:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 4:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden