Filipperne 4:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ikke at jeg attraar Gaven, men jeg attraar den Frugt, som bliver rigelig til eders Fordel.

Norsk (1930)
Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den som rikelig kommer eder til gode.

Svenska (1917)
Icke som om jag skulle åstunda själva gåvan; nej, vad jag åstundar är en sådan frukt därav, som rikligen kommer eder själva till godo.

King James Bible
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.

English Revised Version
Not that I seek for the gift; but I seek for the fruit that increaseth to your account.
Bibel Viden Treasury

because.

Filipperne 4:11
Dette siger jeg ikke af Trang; thi jeg har lært at nøjes med det, jeg har.

Malakias 1:10
Vilde dog en af eder lukke Dørene, saa I ikke til ingen Gavn skulde gøre Ild paa mit Alter! Jeg bryder mig ikke om eder, siger Hærskarers HERRE, og ønsker ikke Offergaver af eders Haand.

Apostlenes G. 20:33,34
Jeg har ikke begæret nogens Sølv eller Guld eller Klædebon.…

1.Korinther 9:12-15
Dersom andre nyde saadan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere? Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi taale alt, for at vi ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium.…

2.Korinther 11:16
Atter siger jeg: Ingen maa agte mig for en Daare; men hvis saa skal være, saa taaler mig endog som en Daare, for at ogsaa jeg kan rose mig en Smule.

1.Thessaloniker 2:5
Thi vor Færd var hverken nogen Sinde med smigrende Tale — som I vide — ej heller var den et Skalkeskjul for Havesyge — Gud er Vidne;

1.Timotheus 3:3
ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

1.Timotheus 6:10
thi Pengegridskheden er en Rod til alt ondt; og ved at hige derefter ere nogle farne vild fra Troen og have gennemstunget sig selv med mange Smerter.

Titus 1:7
Thi en Tilsynsmand bør være ustraffelig som en Guds Husholder, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding,

1.Peter 5:2
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;

2.Peter 2:3,15
og i Havesyge ville de med falske Ord skaffe sig Vinding af eder; men Dommen over dem har alt fra gamle Dage været i Virksomhed, og deres Undergang slumrer ikke.…

Judas 1:11
Ve dem! thi de ere gaaede paa Kains Vej og have styrtet sig i Bileams Vildfarelse for Vindings Skyld og ere gaaede til Grunde i Horas Genstridighed.

fruit.

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Mika 7:1
Ve mig! Det gaar mig som ved Frugthøst, ved Vinhøstens Efterslæt: Ikke en Drue at spise, ej en Figen, min Sjæl har Lyst til!

Johannes 15:8,16
Derved er min Fader herliggjort, at I bære megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.…

Romerne 15:28
Naar jeg da har fuldbragt dette og beseglet denne Frugt for dem, vil jeg derfra drage om ad eder til Spanien.

2.Korinther 9:9-13
som der er skrevet: »Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid.«…

Titus 3:14
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

to.

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Matthæus 10:40-42
Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.…

Matthæus 25:34-40
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.…

Lukas 14:12-14
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Links
Filipperne 4:17 InterlinearFilipperne 4:17 FlersprogedeFilipenses 4:17 SpanskPhilippiens 4:17 FranskePhilipper 4:17 TyskFilipperne 4:17 KinesiskPhilippians 4:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
16Thi endog i Thessalonika sendte I mig baade een og to Gange, hvad jeg havde nødig. 17Ikke at jeg attraar Gaven, men jeg attraar den Frugt, som bliver rigelig til eders Fordel. 18Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.…
Krydshenvisninger
1.Korinther 9:11
Naar vi have saaet eder de aandelige Ting, er det da noget stort, om vi høste eders timelige?

2.Korinther 9:5
Derfor har jeg anset det for nødvendigt at opfordre Brødrene til at gaa i Forvejen til eder og forud bringe eders tidligere lovede Velsignelse i Stand, for at den kan være rede som Velsignelse og ikke som Karrighed.

Filipperne 4:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden