1 Mosebok 25
Norsk (1930)
1Og Abraham tok sig atter en hustru; hun hette Ketura. 2Med henne fikk han Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah. 3Og Joksan fikk sønnene Sjeba og Dedan; og Dedans barn var assurerne og letuserne og le'ummerne 4Og Midians barn var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a; alle disse var Keturas barn. 5Og Abraham gav Isak alt det han eide. 6Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, gav han gaver og lot dem, mens han enn levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover, til Østerland.

7Abrahams levetid og den alder han nådde, var hundre og fem og sytti år. 8Så opgav Abraham ånden og døde i en god alderdom, gammel og mett av dager, og han blev samlet til sine fedre. 9Og Isak og Ismael, hans sønner, begravde ham i Makpela-hulen på den mark som hadde tilhørt hetitten Efron, Sohars sønn, østenfor Mamre, 10den mark Abraham hadde kjøpt av Hets barn; der blev Abraham begravet likesom Sara, hans hustru. 11Og efter Abrahams død velsignet Gud Isak, hans sønn. Og Isak bodde ved brønnen Lakai Ro'i.

12Dette er Ismaels, Abrahams sønns ættetavle, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trælkvinne. 13Dette er navnene på Ismaels sønner - de navn som de har i sin ættetavle: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam. 14og Misma og Duma og Massa, 15Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma. 16Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn, i deres byer og leire, tolv ættehøvdinger. 17Ismaels leveår var hundre og syv og tretti år; så opgav han ånden og døde og blev samlet til sine fedre. 18Og de bodde fra Havila til Sur, som ligger midt for Egypten, og bortimot Assyria; han nedsatte sig østenfor alle sine brødre.

19Dette er historien om Abrahams sønn Isaks ætt: Abraham fikk sønnen Isak. 20Og Isak var firti år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban. 21Og Isak bad til Herren for sin hustru, for hun var barnløs; og Herren bønnhørte ham, og Rebekka, hans hustru, blev fruktsommelig. 22Men fosterne støtte til hverandre i hennes liv; da sa hun: Er det således, hvorfor skal jeg da være til? Og hun gikk for å spørre Herren.

23Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille sig at; det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.

24Da nu hennes tid var kommet at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. 25Og den som kom først frem, var rød og over hele kroppen som en lodden kappe; og de kalte ham Esau*. 26Derefter kom hans bror frem, og hans hånd holdt i Esaus hæl, og ham kalte de Jakob*. Isak var seksti år gammel da de blev født.

27Da nu guttene vokste til, blev Esau en dyktig jeger, en mann som holdt til i skog og mark; men Jakob var en stillferdig mann, som holdt sig ved teltene. 28Og Isak holdt mest av Esau, for han var glad i vilt; men Rebekka holdt mest av Jakob.

29Engang da Jakob holdt på å koke en velling, kom Esau hjem fra marken og var rent opgitt. 30Og Esau sa til Jakob: La mig få til livs noget av det røde, det røde du har der, for jeg er rent opgitt! Derfor kalte de ham Edom*. 31Men Jakob sa: Selg mig først din førstefødselsrett! 32Esau svarte: Jeg holder på å dø; hvad skal jeg da med førstefødselsretten? 33Da sa Jakob: Gjør først din ed på det! Og han gjorde sin ed på det og solgte så sin førstefødselsrett til Jakob. 34Og Jakob gav Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk og stod op og gikk sin vei. Således ringeaktet Esau førstefødselsretten.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 24
Top of Page
Top of Page